Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Endoskopový inspekční systém Flexiscope

16. 07. 2002

Jednu ze tří cen Zlatý Mach 2002, které byly uděleny na 1. veletrhu strojírenských technologií MACH 2002, získal endoskopový inspekční systém Flexiscope. Oceněný přístroj představila na svém stánku firma Natis, s. r. o., z Kroměříže.

Příběh dvou budov

16. 07. 2002

Hlavní výhodou soustavy tepelných čerpadel voda - vzduch napojených na dvoutrubkový rozvod vody je vyrovnávání tepelné bilance budovy mezi teplotními zónami, kde jsou velké tepelné zisky (osluněná strana budovy) a teplotními zónami s potřebou dodání tepla (strana budovy ve stínu).

Řízení jakosti v souvislosti se vstupem do EU

16. 07. 2002

Mnoho firem, dokonce i certifikovaných, ztrácelo a bohužel ještě stále ztrácí své zákazníky. Důvodů je několik: jejich vedení kladlo totiž při výstavbě systému managementu jakosti důraz především na zvládnutí všech stránek administrativního řízení a na reálnou funkčnost a účinnost řízení už obvykle nestačila energie, peníze a ani vědomosti.

Dokonalá harmonie - špičkové systémy kontroly výrobního procesu

12. 06. 2002

Jak optické snímače, tak i špičkové systémy strojového vidění splňují hlavní současné požadavky uživatelů na minimální nároky při montáži a nastavování. Rozhodujícím faktorem celkového ekonomicky výhodného řešení je maximální možné využití jednotlivých vlastností systémů nebo i jejich vzájemných kombinací.

Využití ultrazvuku při svařování plastů

12. 06. 2002

Ultrazvuková svařovací technika se během posledních dvaceti let prosadila jako důležitá spojovací technologie. Široké spektrum použití našla zejména při konstrukci elektrických přístrojů, domácích spotřebičů, v automobilovém a textilním průmyslu, kde se vyskytují velké výrobní série. Pro úspěšné svařování je totiž nutno pro každý spoj na míru vyrobit příslušné nástroje a přípravky. To je prakticky jediná nevýhoda této technologie. Jejími největšími přednostmi jsou naopak vysoká rychlost (desetiny, maximálně jednotky sekund), čistota a kompaktnost (zařízení zabírá málo místa a nepotřebuje speciálně upravené pracovní místo, lze jej umístit kdekoliv ve výrobní hale), nenáročnost na připojení (běžné napájení 220 V a přívod tlakového vzduchu), prakticky žádná údržba a to, že nevyžaduje žádný spotřební materiál, jako pájky apod. Velkou předností je rovněž vysoká životnost nástrojů, zpravidla statisíce svarů.

Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou

12. 06. 2002

Článek se věnuje jedné z moderních metod měření tvrdosti přenosnými tvrdoměry, která je vhodná zejména pro měření hrubozrnných odlitků, popř. odlitků s nepříliš opracovaným povrchem. Popisuje princip metody a na jeho základě ukazuje na možné problémy při měření a pokouší se ukázat možné řešení.