Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

EuroMold 2001

06. 02. 2002

Veletrh Euromold každoročně nabízí přehlídku světových novinek z oboru výroby forem a nástrojů, konstrukce a vývoje aplikací. Informace o posledním ročníku veletrhu přináší ing. Michal Brummel - zástupce pořádající agentury DEMAT Exposition Managing

České vstřikovací stroje na plasty a gumy

06. 02. 2002

Vstřikovací stroje jsou v Rakovníku vyráběny přes 80 let. Mezi nejmodernější patří stroje IN-TEC řady E, vybavené elektronickým řídicím systémem s dálkovou diagnostikou a modulárně koncipovaným vybavením, umožňujícím optimalizovat technické parametry strojů pro výrobu konkrétních výlisků.

Pancéřování šneků a komor pro plastikářský průmysl

06. 02. 2002

Životnost šneků a plastifikačních komor, stejně jako celé řady dalších strojních součástí, lze prodloužit navařením tvrdokovových materiálů.

Trendy vývoje a prognózy plastů

06. 02. 2002

Fakta z poslední doby ukázala, že u zpracovatelů plastů rozhodují výrobci, kteří jsou schopni působit globálně, dodávat v nejkratším čase a ve stejné a vysoké jakosti na kterékoliv místo na světě. Vytváří se e-commerce sítě nezávislé na výrobci. Pro zpracovatele plastů platí, že na klíčových trzích je nutné jít za konečným uživatelem a zřizovat vlastní prodejní a servisní centra, a zpracující závody na regionální a místní úrovni.

Plasty na K 2001 v nových aplikacích

06. 02. 2002

Svou premiéru na letošním K2001 mělo množství významných inovací známých polymerů a materiálů, jejich aplikací a připravovaných technologií.

Grafit v mazivech - proč a kdy

07. 11. 2001

Grafit bývá, stejně jako i jiná pevná maziva, přidáván do mazacích olejů a plastických maziv či past buďto jako jejich doplňková složka, nebo jsou kapaliny či pasty pouze jeho nosičem.