Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Popisovací lasery Trumpf pro plasty

21. 05. 2003

Na posledním düsseldorfském ročníku veletrhu plastů předvedla firma Haas-Laser GmbH, Schramberg, která je již 10 let členem skupiny Trumpf a poslední dva roky vystupuje s logem Trumpf, dva nové, diodami buzené a vzduchem chlazené speciální lasery řady VectorMark compact pro popisování plastů.

Měřicí a zkušební technika na veletrhu MACH 2003

23. 04. 2003

Význačné místo na 2. veletrhu strojírenských technologií MACH 2003 budou mít také měřicí, kontrolní a zkušební přístroje. Vystavovány budou jak přístroje pro kontrolu výrobního procesu, např. délková měřidla, tak i zařízení pro kontrolu a zkoušky materiálu a výrobků, zejména pak přístroje pro nedestruktivní testování

Moderní stroje pro vstřikování plastů

05. 02. 2003

Firma Krauss-Maffei sází v současnosti u svých vstřikovacích strojů na modulární koncepci, dvoudeskový, plně hydraulický uzavírací systém a...

Jehlové uzavírací systémy pro nejrůznější aplikace

05. 02. 2003

Použití jehlových uzavíracích systémů je opodstatněno nejrůznějšími důvody. V mnoha případech jde o estetické hledisko - například při vstřikování do pohledové strany bývá častým požadavkem, aby vtok nebyl viditelný. Všechny ostatní vstřikovací postupy zanechávají po vtoku větší či menší stopu.

Výroba forem a plastových výrobků

05. 02. 2003

Tradice výroby a konstruování forem na zpracování plastických hmot v akciové společnosti ORPA Lanškroun sahá do druhé poloviny padesátých let, kdy ještě pod původním názvem Východočeské papírny došlo ke zkonstruování a výrobě prvních forem na zpracování termosetů.

Barvení a směšování materiálů "volumetricky, nebo gravimetricky"?

05. 02. 2003

Rozvoj stále nových termoplastických materiálů zvyšuje požadavky na přípravu materiálu před vlastním zpracováním. V oblasti směšování lze volit ze dvou typů směšovacího zařízení - s dávkováním materiálu objemovým způsobem, nebo s dávkováním materiálu s jeho odvažováním.