Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Využití CAD/CAM systému při výrobě pneumatik

12. 06. 2002

Silná konkurence na trhu s automobilovými pneumatikami nutí výrobce vyvíjet takové dezény, které by splňovaly stále náročnější požadavky na provozní vlastnosti. Tvarová složitost takových dezénů a současně nároky na produktivitu výroby vedou k použití výkonných 3D CAD/CAM systémů.

Elektronová mikroskopie oživla barvami

12. 06. 2002

Zařízení Röntec MultiMax a Color SEM přináší barvu do šedivého světa REM mikroskopie a představuje rychlý přístroj s vysokým rozlišením obrazu Element Images. Ve srovnání s jinými umožňuje prostorové efekty a přináší informace s topografickými a chemickými detaily jako jsou fáze a hranice zrn, které mají větší vypovídací schopnost a dovolují vyslovení kvalifikovanějších závěrů.

Moderní technologie a řízení jakosti svařování plastů

12. 06. 2002

Plasty a jejich aplikace zasahují v současné době význačně do našeho života a tvoří jeho nedílnou součást. Vzrůst jejich výroby a spotřeby velmi podstatně převyšuje podobné ukazatele u materiálů klasických (kovových i nekovových).

Ekologicky šetrný průmyslový detergent

16. 05. 2002

Biologicky velmi dobře odbouratelný přípravek pro ruční i strojní odmašťování bez nároků na tepelnou energii Simple Green nahrazuje ropné deriváty typu perchloretylen, trichloretylen, technický benzin. Je také nehořlavý, nejedovatý, neionogenní a neabrazivní, ředitelný vodou do poměru 1 : 150, pH koncentrátu je rovno hodnotě 9,35.

Číslicově řízené formátovací centrum

16. 05. 2002

Formátovací centrum SELCO EB 70 bylo vyvinuto pro malosériovou a středněsériovou výrobu s cílem snížení prostorové náročnosti, kterého bylo dosaženo díky novému ergonomickému řešení. Formátovací centrum je kompaktní stroj, který je s výjimkou navážení a vykládky zpracovávaného materiálu obsluhován jedním pracovníkem. Předností je snadný přístup k jednotlivým nastavovacím a seřizovacím prvkům a mimo jiné možnost předřezu oblých bočních ploch plošných dílců oplášťovaných systémem postforming nebo softforming.

Multifunkční oleje

17. 04. 2002

Při použití termínu multifunkční olej se často zaměňuje rozsah použití termínu „multifunkční“. Tento termín není doposud přesně definován žádnou normou. Zaměřme se na zkušenosti s aplikacemi multifunkčních olejů typu Hycut v České republice.