Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Povrchové úpravy kovů

16. 05. 2002

Náhrada toxických antikorozních pigmentů netoxickými snižuje účinnost antikorozní ochrany základních nátěrů. Jako řešení se využívají nátěrové systémy o vysokých tloušťkách, avšak při jejich aplikaci je třeba vyžádat si reference o jejich dlouhodobé ochranné účinnosti zjištěné na základě laboratorních i staničních zkoušek.

Vliv kvality povrchu na korozní odolnost korozivzdorných ocelí

16. 05. 2002

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v provozním prostředí závisí především na správné volbě korozivzdorné oceli pro provozní parametry, na správném konstrukčním uspořádání a kvalitě povrchu. U konstrukcí a technologických zařízení vyrobených z korozivzdorných ocelí dochází často buď jenom k pouhému zhoršení vzhledu povrchu, nebo i k vážnému koroznímu napadení a snížení životnosti, a to vše v důsledku nesprávného postupu při jejich manipulaci a zpracování.

Špičková sedma v Hannoveru

16. 05. 2002

Pravidelní návštěvníci největšího světového průmyslového veletrhu v Hannoveru mohli s potěšením sledovat, jak se mění k lepšímu koncept veletrhu, který dnes představuje soubor sedmi ucelených oborových veletrhů, z nichž každý sám o sobě představuje evropskou špičku. Takový byl veletrh Hannover Messe 2002 s 6950 vystavovateli ze 60 zemí, konaný ve dnech 15. - 20. dubna 2002.

Nové otěruvzdorné PVD povlaky

16. 05. 2002

Vývoj tvrdých a supertvrdých vstev TiAlSiN určených hlavně pro řezné aplikace probíhá ve firmě SHM již od roku 1993. Díky bouřlivému rozvoji v celé oblasti otěruvzdorných vrstev je nezbytné sledovat všechny vývojové trendy.

Ekologicky šetrný průmyslový detergent

16. 05. 2002

Biologicky velmi dobře odbouratelný přípravek pro ruční i strojní odmašťování bez nároků na tepelnou energii Simple Green nahrazuje ropné deriváty typu perchloretylen, trichloretylen, technický benzin. Je také nehořlavý, nejedovatý, neionogenní a neabrazivní, ředitelný vodou do poměru 1 : 150, pH koncentrátu je rovno hodnotě 9,35.

Vzhled povlaků vytvořených žárovým pozinkováním ponorem

16. 05. 2002

Mezi žárovými zinkovnami a jejich zákazníky je poměrně často diskutována otázka vzhledu povlaku vytvořeného žárovým pozinkováním. Investoři poukazují na jeho nestejnou vizáž, pozinkované plochy jsou jednou hladké a krásně lesklé s výrazným květem, jindy matné až temně šedé s povrchem hrubým nebo posetým puchýřky. Výhrady jsou především u součástí svařených z více různých prvků, kde se taková nejednotnost projeví na jediném dílu. Co je příčinou tohoto jevu?