Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Simulace procesů tepelného zpracování kovů

12. 06. 2002

Pro simulace procesů tepelného zpracování kovů slouží Sysweld, což je balík programů od ESI Group, který je určen pro plně prostorovou simulaci procesů, při nichž dochází v uvažovaném materiálu k fázovým transformacím nebo ke změnám chemického složení materiálů.

Verifikace simulací hlubokého tažení dílů karoserií

12. 06. 2002

Výsledky verifikací provedených v ústavu strojírenské technologie na ČVUT potvrzují reálnost nasimulovaných hodnot deformací a tím potvrzují možnosti, nebo spíše nutnosti, dalšího použití počítačové podpory při technologické přípravě hlubokého tažení.

Diagnostika metodou akustické emise

12. 06. 2002

Jednou z moderních defektoskopických metod, zařazených do skupiny nedestruktivních zkoušek, je technika snímání tzv. akustické emise. Tato metoda je založena na snímání elastického vlnění, které vzniká v důsledku dynamických procesů objevujících se v materiálu při jeho zatěžování vnitřními nebo vnějšími silami.

Souřadnicová měření ve strojírenské výrobě

12. 06. 2002

Na 11. mezinárodním semináři Měřicí technika pro kontrolu jakosti spojeném s výstavou byly kromě jiného představeny souřadnicové měřicí stroje, které patří mezi nejdynamičtěji se vyvíjející měřicí zařízení ve strojírenství.

Metody a způsoby měření tvrdosti nekovových materiálů

12. 06. 2002

Pro měření tvrdosti měkkých nekovových materiálů, např. plastů, gumy, laků apod., je třeba zvolit vhodnou zkušební metodu. Mezi faktory nejvíce ovlivňující výsledek měření patří nedostatečná tloušťka zkoušeného vzorku.

Přístroje pro měření tvrdosti nekovových materiálů

12. 06. 2002

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na kvalitu a vyrovnanost vlastností měkkých materiálů se zvyšují i požadavky na měření jejich tvrdosti. Touto problematikou se intenzivně zabývá německá firma Bareiss, která je výrobcem zkušebních zařízení pro měření tvrdosti a současně i akreditovanou zkušebnou.