Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Současnost a perspektivy nedestruktivní defektoskopie

06. 02. 2002

Náš časopis byl mediálním partnerem 31. mezinárodní konference Defektoskopie 2001, kterou v Praze ve dnech 20. – 22. listopadu 2001 pořádala Česká společnost pro nedestruktivní testování (ČNDT). Během tradičního společenského večera jsem požádal o rozhovor jednoho z organizátorů konference, prezidenta ČNDT, ing. Pavla Mazala, CSc., a také jednohoho z jeho předchůdců předchůdcev této funkci, docenta ing. Rudolfa Dubenského, CSc.

CIM systémy ve slévárnách

06. 02. 2002

Jaké softwarové vybavení by měla slévárna mít, aby bylo možno tvrdit, že má zaveden systém CIM (Computer Integrated Manufacturing)? Tento článek se snaží na tuto otázku odpovědět a komplexně zmapovat využití CAD/CAM systémů ve slévárenství.

O moderním tváření plechů poprvé

06. 02. 2002

Každoročně ve spolupráci se společností EFB pořádá Česká společnost pro výzkum zpracování plechů, jako kolektivní člen EFB velkou informační akci pro konstruktéry a technology, zaměřenou na vývoj materiálů a technologií v plošném tváření, počítačové simulace tvářecích procesů, mazání při tváření plechu a  spojování plechů.

Měření a kontrola odvalovacích fréz

10. 10. 2001

Měření odvalovacích fréz pro výrobu ozubení lze v zásadě rozdělit do dvou skupin: na kontrolu prováděnou ve výrobě a na externí přípravu fréz před jejich nasazením na výrobním stroji.

Kovací manipulátory se značkou ŽĎAS

10. 10. 2001

Akciová společnost ŽĎAS Žďár nad Sázavou se mimo jiné zabývá i vývojem a výrobou kovacích manipulátorů, jež slouží k manipulaci výkovku v pracovním prostoru lisu.

České stroje v předvečer výstavy EMO Hannover

05. 09. 2001

Světovým trhům dneška dominují informační technologie, ovšem skutečným základem technického a ekonomického pokroku zůstává i na počátku 21. století strojírenství, poskytující výchozí oporu i těm nejvyspělejším technologiím.