Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Metody a způsoby měření tvrdosti nekovových materiálů

12. 06. 2002

Pro měření tvrdosti měkkých nekovových materiálů, např. plastů, gumy, laků apod., je třeba zvolit vhodnou zkušební metodu. Mezi faktory nejvíce ovlivňující výsledek měření patří nedostatečná tloušťka zkoušeného vzorku.

Přístroje pro měření tvrdosti nekovových materiálů

12. 06. 2002

Vzhledem ke stále se zvyšujícím nárokům na kvalitu a vyrovnanost vlastností měkkých materiálů se zvyšují i požadavky na měření jejich tvrdosti. Touto problematikou se intenzivně zabývá německá firma Bareiss, která je výrobcem zkušebních zařízení pro měření tvrdosti a současně i akreditovanou zkušebnou.

Měření a kontrola nástrojů

12. 06. 2002

Zvýšení produktivity a kvality, minimalizace počtu vadných výrobků, snížení výdajů na nástroje a prodloužení jejich životnosti, to je jen několik výhod, jež přináší použití měřicího a seřizovacího přístroje.

Strojní zařízení, pracovní stroj nebo technologické zařízení?

12. 06. 2002

Ještě před zahájením vývoje, konstrukce a výroby nového stroje nebo strojního zařízení, musí výrobce sám zjistit, jaké technické předpisy (NV nebo Směrnice EU) se na dané zařízení vzta-hují. Jinak není schopen přesně stanovit všechny základní hygienické a bezpečnostní poža-davky, jejichž splnění může kontrolovat Česká obchodní inspekce.

Využití CAD/CAM systému při výrobě pneumatik

12. 06. 2002

Silná konkurence na trhu s automobilovými pneumatikami nutí výrobce vyvíjet takové dezény, které by splňovaly stále náročnější požadavky na provozní vlastnosti. Tvarová složitost takových dezénů a současně nároky na produktivitu výroby vedou k použití výkonných 3D CAD/CAM systémů.

Elektronová mikroskopie oživla barvami

12. 06. 2002

Zařízení Röntec MultiMax a Color SEM přináší barvu do šedivého světa REM mikroskopie a představuje rychlý přístroj s vysokým rozlišením obrazu Element Images. Ve srovnání s jinými umožňuje prostorové efekty a přináší informace s topografickými a chemickými detaily jako jsou fáze a hranice zrn, které mají větší vypovídací schopnost a dovolují vyslovení kvalifikovanějších závěrů.