Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Nové kinematické struktury strojů

12. 12. 2001

Od první známé konstrukce hexapodu navržené V. Goughem v roce 1949 uplynulo již více než padesát let. Základem pro stroje s paralelní kinematickou strukturou je Stewartova plošina, jejíž vlastnosti popsal D. Stewart v roce 1965.

Výkonné vrtací nástroje - vysoká produktivita obrábění

12. 12. 2001

Využití všech předností monolitních vrtáků ze slinutých karbidů (SK) je podmíněno splněním požadavků na obráběcí stroje z hlediska přesnosti, výkonu, rozsahu otáček vřetene a posuvů, tuhosti a chladicího systému.

MSV 2001 Brno očima SST

07. 11. 2001

Již 43. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně se uskutečnil v termínu od 24. do 28. 9. 2001 paralelně s 1. ročníkem Mezinárodního veletrhu dopravy a logistiky.

EMO Hannover skončilo - co bude dál aneb Japonci vévodili

07. 11. 2001

Díky loňské výstavě EXPO hannoverské výstaviště získalo ještě větší punc výstavnictví. Od 12. do 19. září se zde konala největší světová výstava obráběcích a tvářecích strojů EMO Hannover.

Obrábění zasucha - ano, či ne?

07. 11. 2001

Úsilí o snižování výrobních nákladů ve strojírenských výrobních procesech vede k jejich postupnému zrychlování a zjednodušování. Týká se to samozřejmě i obrábění kovů jako jednoho z velice náročných a nákladných výrobních procesů.

Testování PVD povlaků na rychlořezných vrtácích (2. část)

07. 11. 2001

Povlakovat, nebo chladit? Na tuto častou otázku z praxe se zaměřuje studie FSI VUT v Brně, kde byla provedena již celá řada testů aplikací PVD povlaků i substrátů od různých firem a společností, včetně hodnocení vlivu různých chladicích a mazacích prostředí.