Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Vývoj nástrojů pro rychloobrábění

08. 10. 2003

Rychloobrábění (HSM) není nové, jako koncepce existuje v některých odvětvích déle než dvacet let. Není to pouhá teorie, je zapojeno v praxi v strojírenských provozech. I pro HSM platí, že "proces obrábění je jen tak dobrý, jaké jsou schopnosti nástroje". Vývoj nástrojů pro HSM směrem k vyšší výkonnosti probíhá již řadu let a dosahuje výsledků, které jsou dobře viditelné v řadě aplikací

Poznatky z obrábění titanových slitin TiAl16V4

03. 09. 2003

Jako důsledek vlivu rozvíjejícího se tržního prostředí v Česku lze jistě označit iniciativu závodu Kovosvit Sezimovo Ústí, kde se zajímají o zvyšování připravenosti pro komplexní řešení zákaznických požadavků.

Nástroje z práškové oceli

16. 07. 2003

Moderní doba klade stále větší požadavky na obráběcí nástroje a používané technologie. Při rozhodovacím procesu je však nutné zohlednit mnoho faktorů a nástroje, které se s obrovským úspěchem používají v jedné firmě, mohou být pro druhou absolutně nevhodné. Výrobci nástrojů jsou proto stále nuceni vyvíjet nové, aby pokryli širokou poptávku zákazníků z různých oblastí a umožnili produktivní obrábění i u firem, které jsou z mnoha důvodů nuceny používat konveční nástroje s nízkou produktivitou

Plánování preventivní údržby obráběcích strojů

16. 07. 2003

Známým výrobcem přesné měřicí techniky a tvůrcem nových projektů v této oblasti je firma Renishaw.

Profily spojované tvářením za studena

16. 07. 2003

Nejlepší německou inovací ve výzkumu a vývoji oceli roku 1997 se stala a cenu Stahl-Innovations-Preis 1997 získala malá německá firma Dr. Lappe & Niemeier za vývoj profilů Davex spojovaných mechanicky tvářením za studena. Na jaře roku 2002 byly profily poprvé použity v konstrukci prosklené fasády kancelářské budovy v Mendenu

Počítačové analýzy FEM - virtuální testování prototypu

16. 07. 2003

Každý výrobce obráběcích strojů potřebuje snížit dobu potřebnou k uvedení nového stroje na trh a současně redukovat náklady na jeho vývoj.