Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Webový server pro široký přístup k 3D technologiím

01. 09. 2004

Webový server ENOVIA PORTAL3dcom umožňuje přístup širokého spektra uživatelů k datům produkovaným systémem CATIA V5 a CAx technologiemi obecně.

Nové nástroje pro frézování

01. 09. 2004

Mezi novinky firmy Iscar patří frézovací hlavy s výměnnými kazetami Speedy Mill, vícefunkční frézovací systém Ballplus, frézy 16Mill či nová geometrie hladicích destiček.

Komplexní řešení technologicko-výrobního cyklu

01. 09. 2004

Vývoj celosvětové ekonomiky posledních let je jednoznačně hodnocen jako krize, a ve strojírenství toto hodnocení platí obzvlášť. Řada firem zanikla, řada byla nucena přijímat nepopulární úsporná opatření a bojovat o svou existenci na trhu. Na tomto stavu lze však najít i jedno nesporné a neoddiskutovatelné pozitivum. Strojírenské společnosti začaly hledat cesty ke zvýšení reálné produktivity při současné enormní snaze o snižování nákladů.

Odsávací a filtrační zařízení

01. 09. 2004

Problematika bezpečnosti a zdraví na pracovišti je v současnosti jednou z diskutovaných otázek v těch strojírenských firmách, které si stále více uvědomují její význam a chtějí dodržovat hygienické předpisy a vyhlášky pro ochranu ovzduší a pracovního prostředí. Tyto předpisy jsou obsaženy např. v nařízení vlády č. 353/2002 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

Nové multioperační soustružnické centrum

01. 09. 2004

Jednou z novinek prezentovaných na letošním IMT v Brně je multioperační soustružnický poloautomat s protivřetenem SPM 16 MC, který vyrábí společnost Kovosvit MAS, a. s.

Stejný CAM v USA i v českém závodě

01. 09. 2004

Článek porovnává zkušeností ze zavedení systému EdgeCAM ve společnostech John Crane International v USA a v jejím závodě John Crane Sigma v Lutíně.