Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Současné upínací nářadí v procesu obrábění

16. 07. 2003

Trend nabídky specializovaných výrobců upínacího nářadí v uplynulém období ukazuje, že podstatně větší pozornost se soustřeďuje na upínání řezných nástrojů.

Rapid Manufacturing technologií ProMetal

16. 07. 2003

Před šesti lety získala americká společnost Extrude Hone, známá vývojem povrchových úprav Abrasive Flow Machining (AFM) pomocí viskoelastických abraziv, licenci na technologii třírozměrného tisku 3DP od Massachusetts Institute of Technology (MIT). Koncem roku 2002 představila druhou generaci procesu ProMetal

Nástroje pro výrobu forem

18. 06. 2003

Výroba forem patří mezi velmi časté výrobní operace českých strojírenských podniků, a z tohoto důvodu bychom se v tomto čísle rádi zmínili o možnostech použití co nejuniverzálnějších nástrojů, které by bylo možné opakovaně používat na formy, jež se od sebe často velmi výrazně liší

Obrážení drážek na soustruhu

18. 06. 2003

Firma Horn představila nástrojový systém, určený pro výrobu vnitřních drážek na CNC soustruzích

Seřizování tepelně upínaných nástrojů

18. 06. 2003

Použití tepelně upínaných nástrojů u vysokorychlostního obrábění je již standardně zavedeno a těší se stále větší oblibě. Problematické zůstává pouze nastavování nástrojů na požadovanou délku nebo upínání identických nástrojů ve stejné délce (např. u vícevřetenového obrábění).

Upínací nářadí v procesu obrábění

18. 06. 2003

Upínací nářadí představuje významný článek obráběcího uzlu, který spolurozhoduje o kvalitě výrobního procesu i výsledného produktu. Při realizaci každé operace obrábění, bez ohledu na její kinematické uspořádání, je třeba vhodným a podmínkám obrábění přiměřeným způsobem upínat řezný nástroj a obráběnou součást.