Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Podpora výrobců obráběcích strojů v ČR

21. 05. 2003

Od založení přímého zastoupení firmy Siemens v ČR v roce 1991 je ve struktuře koncernu od začátku zastoupena i subdivize Automation & Drives MC MT (pozn. redakce: MC - Motion Control, MT - Machine Tool), která reprezentuje veškeré portfolium týkající se NC numerických řídicích systémů, pohonů, motorů a výbavy rozváděčů pro obráběcí stroje, roboty a speciální zařízení. Tato subdivize je našim výrobcům obráběcích strojů poměrně dobře známa, neboť lze říci, že prakticky všichni výrobci v České republice nasazují na svých vyráběných strojích větší či menší část z jejího produktového spektra. Z důvodu informovanosti nejen konstruktérů obráběcích strojů, ale i ostatní odborné veřejnosti na stránkách našeho časopisu jsme si požádali o rozhovor ředitele obchodního úseku Siemens Automation & Drives MC MT pana ing. Vladimíra Škopa

Globální systémový přístup k vývoji obráběcích strojů

21. 05. 2003

Japonská firma Yamazaki Corporation začala u nového typu obráběcích strojů Nexus s novým přístupem k vývoji a výrobě.

Značení a gravírování laserem

21. 05. 2003

Během posledních dvou desetiletí se značení a gravírování stalo jednou z nejrozšířenějších laserových aplikací jak v průmyslu, tak i v oblasti reklamy, výroby dárkových předmětů a dokonce i umění. Oproti jiným metodám vyniká laserové značení trvalostí naneseného nápisu či grafického motivu, flexibilitou, vysokou rychlostí popisu a nízkými provozními náklady.

Prodej obráběcích strojů má svá složitá specifika

21. 05. 2003

Obráběcí stroj je zařízení velmi složité a důmyslné. Má takovou vlastnost, že dokáže reprodukovat sám sebe nejen při zachování, ale hlavně při zkvalitnění svých "vlastností". Jinou záležitostí je umět ho nabídnout tomu pravému zákazníkovi. Nejen o specifikách prodeje strojů této komodity jsme si povídali s ing. Stanislavem Jelínkem.

Souběžné obrábění na dlouhotočných automatech

21. 05. 2003

Kde hledat hybnou sílu, která vede výrobce obráběcích strojů ke stále novým a novým konstrukčním řešením? Je to vždy snaha optimalizovat výrobní možnosti obráběcích strojů a tím nabídnout jejich uživatelům lepší výrobní prostředky? Nebo je potřeba hledat tuto sílu jinde?

Produktivní nástroje pro vrtání

21. 05. 2003

Efektivita je slovo, které se v dnešní době skloňuje snad v každé firmě. Ve strojírenství to znamená neutuchající úsilí při hledání nových technologií, postupů a v neposlední řadě produktivnějších nástrojů, které by snížily výrobní náklady. V široké nabídce, kterou jednotlivé firmy přinášejí na český trh, je velice těžké se orientovat, což často způsobuje velké problémy technologům, zásobovačům a dalším pracovníkům zapojených do výroby.