Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Frézovací a vrtací portál

12. 12. 2001

Frézovací a vrtací portál FVP 120 CNC vystavovaný na letošním 43. MSV v Brně byl oceněn zlatou medailí ve své kategorii.

Prstencové motory

12. 12. 2001

Prstencové motory jsou servomotory poskytující velký krouticí moment v klidové poloze nebo při malých otáčkách. Vyrábí se jako "bezrámové" vestavné (frameless motors), tzn. že jsou umisťovány přímo do konstrukce stroje. Výrazně se tak snižuje potřebný zástavbový prostor, někdy až na jednu sedminu oproti použití klasického motoru.

Potrubí pro elektrické vedení pod zemí

12. 12. 2001

Tradičně se elektřina přenáší venkovním kabelem velmi vysokého napětí. Nemusí tomu ale tak být. Siemens vybudoval ve veletržním areálu Expo v Ženevě první "neviditelné" přenosové vedení velmi vysokého napětí na světě - plynem izolované vedení GIL.

Kogenerační a trigenerační výroba energií

12. 12. 2001

Při srovnání kogenerační (kombinované) výroby elektřiny a tepla s oddělenou (klasickou) výrobou energie dochází k rozsáhlým úsporám primárních paliv.

Obrábění zasucha - ano, či ne? (2. část)

12. 12. 2001

Úsilí o snižování výrobních nákladů ve strojírenských výrobních procesech vede k jejich postupnému zrychlování a zjednodušování. Týká se to samozřejmě i obrábění kovů jako jednoho z velice náročných a nákladných výrobních procesů.

Pily s diamantovým drátem

12. 12. 2001

Nedávno získal diamantový drát mimořádnou publicitu v souvislosti s útěkem vězně z nejstřeženějšího vězení na Mírově po přeřezání mříží. Publicita tohoto řezného nástroje je zcela zasloužená; pily pro ruční i strojní řezání diamantovým drátem umožňují obdivuhodné výkony.