Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Zvyšování produktivity výroby

11. 04. 2001

Již se stalo železným pravidlem, že japonská firma Yamazaki Mazak přichází každým rokem na trh s novinkami, o kterých se dá bez nadsázky říci, že určují směr dalšího vývoje obráběcí techniky.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

11. 04. 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

High-tech obráběcí stroje

11. 04. 2001

Rakouská firma Emco Maier je u nás známá především výrobou malých strojů, hobby techniky a výukových systémů včetně malých CNC strojů řízených standardními PC. Během devadesátých let však došlo k podstatné restrukturalizaci výrobního programu a ke změně zaměření na produkci high-tech obráběcích strojů a systémů.

Ve správný čas na správné místo

11. 04. 2001

Který zákazník by si nepřál řešit speciální problémy při obrábění pomocí nástrojů konstruovaných na bázi normalizovaného nástroje, současně při dosažení nízkých výrobních nákladů?

Nová dimenze v kopírovacím frézování

11. 04. 2001

Po úspěšném loňském podzimním startu s nově koncipovanou kopírovací frézou typu A251-12 dokončila firma Plansee Tizit celou plánovanou řadu fréz. Je tudíž možné v celém rozsahu využít to nejnovější v oblasti rychlého frézování.

Není vrtání jako vrtání

11. 04. 2001

Vrtání patří mezi nejjednodušší operace obrábění, a přesto je potřeba pro různé vrtací nástroje přesně dodržovat technologický postup (např. pro vystružovaný otvor vyrobit geometricky přesný otvor s minimálními přídavky a s naváděcím sražením).