Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Nástroje pro obrábění hliníkových slitin s mikroleštěným povrchem

17. 04. 2002

Firma Pramet Tools rozšířila svůj program nástrojů pro soustružení hliníkových slitin o nové typy vyměnitelných břitových destiček s leštěným čelem a  se stabilnější řeznou hranou.

Vysokorychlostní frézování kalených ocelí při výrobě zápustek

17. 04. 2002

Racionální výrobní postupy při moderní výrobě zápustek využívají komplexního obrábění kalených materiálů na speciálních HSC obráběcích centrech, které zahrnuje hrubovací a dokončovací HSC frézování, vrtání do plna, vyvrtávání, závitování a hluboké vrtání. To společně s vysokým stupněm automatizace přispívá k dosažení maximálního časového využití vřetene stroje a tím též kratších dodacích lhůt, ke zlepšení jakosti konstrukčních dílů a ke snížení výrobních nákladů.

Upínací systémy břitových destiček

17. 04. 2002

Zavádění multifunkčních nástrojů pro obrábění v rozdílných aplikačních podmínkách přináší významné ekonomické a technologické výhody oproti standardním soustružnickým ISO nástrojům. Náhrada několika rozdílných nástrojů jedinou destičkou a držákem významně snižuje přípravný a seřizovací čas, zjednodušuje výměnu řezných destiček a snižuje skladovací požadavky. Nové destičky s prizmatickým upnutím zlepšují stabilitu řezného procesu, umožňují zhotovení úzkých drážek, přesných zápichů a dosažení vysoké kvality obrobeného povrchu.

Kotoučové pily na kov

17. 04. 2002

Povlakované kotoučové pily umožňují spolu s vhodnou geometrií optimální přizpůsobení nástroje řezanému materiálu.

Obrábění velmi přesných děr

17. 04. 2002

Nový způsob vystružování přesných děr nahrazující ve většině případů jednobřité vyvrtávání, broušení nebo elektroerozívní obrábění s několikanásobným zvýšením produktivity obrábění vyvinula pod označením RC systém firma Ham-Final.

Rychlá cesta od nápadu k výrobku

17. 04. 2002

Proces přípravy výroby zabírá ve strojírenství často značné množství času a lidských zdrojů. Obzvláště v kusové a malosériové výrobě hraje jednoduchost a rychlost přípravy výroby významnou roli, neboť se často stává, že vlastní provedení výrobní operace je rychlejší a jednodušší než její příprava. Jedním z představitelů progresivního provedení frézování tvarových dílů jsou produkty firmy Hurco.