Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Export do USA má špatnou ekonomickou rentabilitu

16. 05. 2002

Ing. Ladislav Brynda
Výkonný ředitel a jednatel Weiler Holoubkov, s. r. o.

Vrtání a soustružení v jednom

16. 05. 2002

Program zvyšování produktivity při výrobě součástí typu pouzder sdruženým obráběním zahrnujícím vrtání a soustružení od firmy Plansee Tizit se výrazně rozšiřuje.

Řešení pro efektivní obrábění

16. 05. 2002

Vrtání patří ve strojírenství hned po soustružení a frézování k nejčastějším výrobním procesům, a je proto důležitým faktorem při stanovení celkové ceny výrobku. Širokou nabídku nástrojů na trhu lze rozdělit podle několika kritérií, např. podle materiálu nástroje, rozměrové řady, ceny, životnosti nebo produktivity.

CNC obráběcí centra pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

16. 05. 2002

Firma HOLZ-HER provedla modernizaci svých CNC obráběcích center. Typová řada EASYmaster je určena pro tříosé obrábění, centra řad ECOmaster a UNImaster mohou být doplněna o řízení 4. osy.

Tvrdokov - vysoce odolný materiál proti opotřebení

16. 05. 2002

Použití tvrdokovu jako materiálu s vysokou odolností proti opotřebení je dáno jeho vlastnostmi: vysokou tvrdostí, vysokou pevností v tlaku, vysokým modulem pružnosti, dostatečnou houževnatostí, nepatrnou tepelnou roztažností, dobrou obrobitelností a nepatrnou tendencí k zavaření za studena.

Výzkum obráběcích strojů v Německu

16. 05. 2002

Situace v oblasti výzkumu obráběcích strojů a obrábění u nás je všeobecně známá, stručně řečeno, neuspokojivá. Je dobré se podívat a případně inspirovat, jak to dělají jinde. Příkladem může sloužit situace v Německu.