Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Nanostrukturní návary a žárové nástřiky

13. 04. 2011

Americká společnost NanoSteel z Providence (RI), působící od roku 2002, nabízí zajímavé přídavné materiály pro návary a žárové nástřiky slitin pro podmínky abrazivního, erozního, korozního a kombinovaného namáhání v těžebním a ropném průmyslu, energetice a stavebnictví.

Integrace dodávek - ano či ne?

13. 04. 2011

V předkrizovém období bylo možné obecně vysledovat celkem zřetelný trend nárůstu outsourcingu, který se nevyhnul ani oblasti dodávek nástrojů a spotřebního materiálu výrobním podnikům.

Preventivní termografické měření v oblasti průmyslové údržby

16. 03. 2011

Pokud se zastaví výrobní stroj nebo se kvůli vadné součástce přeruší výrobní proces, vzniká finanční ztráta. Neočekávaný výpadek výroby způsobí pokles produktivity a tím i ziskovost firmy. Pokud přetížení nebo jiné poškození způsobí požár, dochází k ohrožení zaměstnanců ve výrobě. Z těchto důvodů je v centru zájmu preventivní údržba a pravidelný servis strojů. Proto jsou v této oblasti velmi vítané rychlé a spolehlivé servisní metody.

Kontrola geometrické přesnosti pětiosých strojů

16. 03. 2011

Geometrická přesnost obráběcího stroje je jednou ze základních podmínek jeho úspěšného nasazení v reálné výrobě. V tomto příspěvku si dovolím omezit se jen" na problematiku geometrické přesnosti pětiosých frézovacích strojů."

Modernizace velkých strojů

16. 03. 2011

Společnost Fermat Group, přední tuzemský výrobce vodorovných vyvrtávaček se světovou působností a společnost Pressl, která se zabývá generálními opravami a modernizacemi těžkých obráběcích strojů, zejména značky Škoda, se domluvili o vzájemné obchodně-technické spolupráci.

Než ji vezmete do ruky…

22. 06. 2010
Roman Dvořák

Výrobě psacích a kreslicích potřeb pro nejširší možné využití se v dačickém Centropenu věnují 70 let. Velká pozornost je přitom kladena na oblast vývoje nových výrobků. Výsledkem složitých technologických procesů je zcela nový pohled na užívání psacích a kreslicích potřeb. Zdravý způsob psaní – tato tři slova jsou jedním z hnacích motorů v práci vývojových pracovníků a designérů společnosti.