Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Produktivní výroba precizních závitů

17. 12. 2013

Firma Gühring je v povědomí technické veřejnosti vnímána hlavně jako jedna z vedoucích v oboru precizních rotačních nástrojů. Tato firma má však již přes 25 let program s upínací technikou pod názvem GM300, který také zahrnuje i měřicí prostředky a služby.

Moderní způsoby spojování dílů karoserií

17. 10. 2012

Dnešní moderní koncepce stavby automobilů je nemyslitelná bez stále narůstajícího významu šetření s používanými surovinami, kratšími časy pro vývoj a cenově přijatelnou výrobu.

Efektivní výroba precizních závitů

15. 05. 2012

Šrouby jsou i dnes v moderní době plné počítačů a kosmických technologií nejčastější strojní součástí a není snad stroje nebo zařízení, kde by se nevyskytovaly.

Návrh přesného tachometru pro automobilový průmysl

13. 03. 2012

Přesná měření rozličných veličin jsou nedílnou součástí testování prototypů motorových vozidel. Patří mezi ně i měření rychlosti. Cílem vývojářů byl návrh přesného tachometru, který by splňoval přísná kritéria přesnosti a spolehlivosti v reálných podmínkách. K návrhu byla využita metoda Model-Based Design.

Materiálová řešení vodovodních fitinků

15. 02. 2012
Prof. Josef Steidl

V posledních letech legislativa zpřísňuje předpisy o povoleném obsahu olova v materiálech přicházejících do styku s pitnou vodou. Týká se to především mosazi, tradičního materiálu na výrobu spojovacích součástí vodovodních systémů (fitinků).

Veletrh spojovací techniky

15. 02. 2012

Nadcházející veletrh spojovací techniky Fastener Fair Hannover byl pozitivně přivítán společnostmi ze spojovacího a kotevního sektoru.