Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Mezinárodní normalizace v oblasti protikorozní ochrany nátěry

16. 07. 2002

Hlavním výsledkem činnosti ISO je vypracování mezinárodních norem, jejichž základními principy jsou globální otevřenost a průhlednost, shoda a technická souvislost. Tyto principy jsou v ISO zabezpečovány rozvojem technických komisí (ISO/TC), zastupujících všechny zainteresované strany. Mezinárodní ISO normy se následně promítají do národních norem, ČSN nevyjímaje.

Řízení jakosti v souvislosti se vstupem do EU

16. 07. 2002

Mnoho firem, dokonce i certifikovaných, ztrácelo a bohužel ještě stále ztrácí své zákazníky. Důvodů je několik: jejich vedení kladlo totiž při výstavbě systému managementu jakosti důraz především na zvládnutí všech stránek administrativního řízení a na reálnou funkčnost a účinnost řízení už obvykle nestačila energie, peníze a ani vědomosti.

Základem je kultivovaný management řízení jakosti

16. 07. 2002

Vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie figuruje na předním místě v požadavcích evropské integrace. Cílem je umožnění volného pohybu zboží, osob, služeb, kapitálu a vzájemná harmonizace nejen v technické oblasti.

Dokonalá harmonie - špičkové systémy kontroly výrobního procesu

12. 06. 2002

Jak optické snímače, tak i špičkové systémy strojového vidění splňují hlavní současné požadavky uživatelů na minimální nároky při montáži a nastavování. Rozhodujícím faktorem celkového ekonomicky výhodného řešení je maximální možné využití jednotlivých vlastností systémů nebo i jejich vzájemných kombinací.

Simulace procesů tepelného zpracování kovů

12. 06. 2002

Pro simulace procesů tepelného zpracování kovů slouží Sysweld, což je balík programů od ESI Group, který je určen pro plně prostorovou simulaci procesů, při nichž dochází v uvažovaném materiálu k fázovým transformacím nebo ke změnám chemického složení materiálů.

Měření tvrdosti odlitků dynamickou metodou

12. 06. 2002

Článek se věnuje jedné z moderních metod měření tvrdosti přenosnými tvrdoměry, která je vhodná zejména pro měření hrubozrnných odlitků, popř. odlitků s nepříliš opracovaným povrchem. Popisuje princip metody a na jeho základě ukazuje na možné problémy při měření a pokouší se ukázat možné řešení.