Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Čtyřfazetkové vrtáky pro hluboké vrtání

05. 09. 2001

Nový čtyřfazetkový vrták Pollux firmy Klenk, která se specializuje na vývoj a výrobu vysoce jakostních řezných nástrojů z tvrdokovu, na jedné straně překvapí svou jednoduchostí - jednoduchou konstrukcí, snadnou aplikovatelností, snadným přebrušováním, na straně druhé pak přesvědčí svým výkonem.

Partnerství pro celý systém

05. 09. 2001

V českém strojírenském prostředí se objevuje několik stabilních jmen firem, jejichž vliv můžeme pozorovat u větších či menších investic nebo inovací výrobních procesů. Některé z těchto subjektů vytvářejí dokonce tandemy pro komplexní řešení celého zadání.

Budoucnost povrchové úpravy ocelových pásů

05. 09. 2001

Povrchové úpravy tenkých plechů pro elektrotechniku, stavebnictví a automobilový průmysl prováděné už v huti jsou strategií oceláren budoucnosti. Podle informace koncernu Thyssen Krupp Stahl AG (TKS) dosáhl v huti podíl povrchově upravené, za studena válcované oceli na finálním produktu již 75 % a v nejbližší době má dosáhnout více než 80 %.

Nástroje pro zapichovací a kopírovací soustružení

05. 09. 2001

Firma Pramet Tools významně rozšířila svůj program nástrojů pro soustružení o multifunkční systém nástrojů CTP (Copy Turning Pramet). Tyto nástroje umožňují současně provádět soustružení zápichů, podélné i čelní soustružení a kopírovací soustružení ploch obecných tvarů.

Váhy pro technologické a logistické procesy

11. 07. 2001

Stoupající objem konkurenceschopné průmyslové výroby v České republice je provázen její modernizací. Technologické procesy závislé na vážení v některých průmyslových odvětvích a také v zemědělství a v dopravě jsou automatizovány, je zvyšována jejich kvalita a efektivnost.

Rotační tlačení plechu s povrchovou úpravou

11. 07. 2001

Celosvětový nedostatek a nárůst cen surovin a energií vyžadují vedle optimálního tvaru dílce též zavádění nových tvářecích postupů. Proto je nutné širší použití tvářecích postupů na rozšířený sortiment dílců při jejich menších sériích.