Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Technologie Rapid Prototypingu

06. 02. 2002

Mezi nejvýznamnější technologie Rapid Prototypingu patří stereolitografie a selective laser sintering. Prototyp vzniká přímým využitím konstrukčních 3D dat, v prvním případě vytvrzováním epoxidové pryskyřice pomocí laserového paprsku, v druhém laserovým spékáním nejčastěji polyamidového nebo kovového prášku.

Prototypy z polyamidu v technické praxi

06. 02. 2002

Polyamidové modely zhotovené metodou selective laser sinteringu nacházejí uplatnění jako technické nebo vzhledové prototypy, které umožňují zkrátit dobu vývoje nových výrobků při současné úspoře nákladů. Konkrétní příklady představují designérskou studii, model složitého odlitku, prototypy, které posloužily jako funkční díly ve vysavači či v okenních žaluziích, a modely využívané v nástrojárnách a slévárnách.

Rok 2002 očima SST

06. 02. 2002

Již čtyři roky trvá spolupráce mezi magazínem MM Průmyslové spektrum a Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky. V pravidelných rubrikách byl představen kompletní sortiment obráběcích a tvářecích strojů, včetně jejich doplňků vyráběných ve svazových podnicích.

Porovnání metod Rapid Prototypingu

06. 02. 2002

Stereolitografické modely se používají k vzhledovému posouzení budoucího výrobku nebo jako modely k výrobě prototypových forem. Model vytvořený spékáním polyamidového nebo polykarbonátového prášku pomocí laseru lze díky jeho dobrým mechanickým vlastnostem použít i jako plně funkční díl, metodu spékání kovového prášku lze využít k přímé stavbě forem. Pomocí vakuového lití lze získat modely s vlastnostmi odpovídajícími vlastnostem sériových výrobků.

Kleštinové upínače pro CNC soustruhy

06. 02. 2002

Dokonalé upnutí obrobku u numerických soustruhů znamená možnost využívání všech optimálních řezných podmínek daného obráběcího stroje.Dokonalé upnutí obrobku má i podstatný vliv na konečnou přesnost obrobeného dílce. Pro upínání tyčových materiálů a přírubových součástí se využívá kleštinových upínačů se dvěma způsoby upínání.

Výkonné vrtací nástroje – produktivní obrábění, díl 3.

06. 02. 2002

Nejrozšířenějším vrtacím nástrojem je šroubovitý vrták s prakticky ustálenou geometrií řezné části. Vzhledem k tradičnímu materiálu vrtáků – rychlořezné oceli – se stále více prosazují výkonnější řezné materiály, především slinuté karbidy a řezná keramika.