Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Tvrdokovové frézy pro vysokorychlostní obrábění

13. 03. 2002

Jeden z největších výrobců monolitických nástrojů pro třískové obrábění na světě, firma YG-1 a její široký sortiment monolitických fréz a vrtáků.

Vývoj v simulaci procesů tváření plechu metodou FEM

13. 03. 2002

Pro různá zadání jsou představována nová řešení simulace procesů tváření plechů na základě simulačních výpočtů, orientovaných na praxi. Možná přesnost výsledků simulací je zde přitom v přímé korelaci s popisem a respektováním veškerých vlivových veličin, participujících na příslušném postupu tváření, pokud možno co nejbližším skutečnosti. Zvláště popis a vzetí v úvahu veličin, ovlivňujících proces, jako např. chování materiálu, tření a systém nástroj-stroj v simulačním modelu mají pravděpodobně největší rozvojový potenciál využití FEM v technice tváření.

Technologie Rapid Prototypingu

06. 02. 2002

Mezi nejvýznamnější technologie Rapid Prototypingu patří stereolitografie a selective laser sintering. Prototyp vzniká přímým využitím konstrukčních 3D dat, v prvním případě vytvrzováním epoxidové pryskyřice pomocí laserového paprsku, v druhém laserovým spékáním nejčastěji polyamidového nebo kovového prášku.

Prototypy z polyamidu v technické praxi

06. 02. 2002

Polyamidové modely zhotovené metodou selective laser sinteringu nacházejí uplatnění jako technické nebo vzhledové prototypy, které umožňují zkrátit dobu vývoje nových výrobků při současné úspoře nákladů. Konkrétní příklady představují designérskou studii, model složitého odlitku, prototypy, které posloužily jako funkční díly ve vysavači či v okenních žaluziích, a modely využívané v nástrojárnách a slévárnách.

Porovnání metod Rapid Prototypingu

06. 02. 2002

Stereolitografické modely se používají k vzhledovému posouzení budoucího výrobku nebo jako modely k výrobě prototypových forem. Model vytvořený spékáním polyamidového nebo polykarbonátového prášku pomocí laseru lze díky jeho dobrým mechanickým vlastnostem použít i jako plně funkční díl, metodu spékání kovového prášku lze využít k přímé stavbě forem. Pomocí vakuového lití lze získat modely s vlastnostmi odpovídajícími vlastnostem sériových výrobků.

O moderním tváření plechů poprvé

06. 02. 2002

Každoročně ve spolupráci se společností EFB pořádá Česká společnost pro výzkum zpracování plechů, jako kolektivní člen EFB velkou informační akci pro konstruktéry a technology, zaměřenou na vývoj materiálů a technologií v plošném tváření, počítačové simulace tvářecích procesů, mazání při tváření plechu a  spojování plechů.