Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Lisy s lineárními motory – možnost pružné výroby mikrosoučástí

17. 04. 2002

Pohon beranu lineárními motory spojuje výhody mechanického a hydraulického řešení v jedné pohonné koncepci. Lineární motor nabízí vysoké rychlosti a zrychlení, podobné mechanickému pohonu, přičemž vytváří translační pohyb jako hydraulické lisy, který lze přenést přímo na nástroj.

Multifunkční oleje

17. 04. 2002

Při použití termínu multifunkční olej se často zaměňuje rozsah použití termínu „multifunkční“. Tento termín není doposud přesně definován žádnou normou. Zaměřme se na zkušenosti s aplikacemi multifunkčních olejů typu Hycut v České republice.

Konkurence již nespočívá pouze v kvalitě a parametrech strojů

13. 03. 2002

Rozhovor s Janem Rýdlem.Generální ředitel a předseda představenstva TOS Varnsdorf

Tvrdokovové frézy pro vysokorychlostní obrábění

13. 03. 2002

Jeden z největších výrobců monolitických nástrojů pro třískové obrábění na světě, firma YG-1 a její široký sortiment monolitických fréz a vrtáků.

Vývoj v simulaci procesů tváření plechu metodou FEM

13. 03. 2002

Pro různá zadání jsou představována nová řešení simulace procesů tváření plechů na základě simulačních výpočtů, orientovaných na praxi. Možná přesnost výsledků simulací je zde přitom v přímé korelaci s popisem a respektováním veškerých vlivových veličin, participujících na příslušném postupu tváření, pokud možno co nejbližším skutečnosti. Zvláště popis a vzetí v úvahu veličin, ovlivňujících proces, jako např. chování materiálu, tření a systém nástroj-stroj v simulačním modelu mají pravděpodobně největší rozvojový potenciál využití FEM v technice tváření.

Technologie Rapid Prototypingu

06. 02. 2002

Mezi nejvýznamnější technologie Rapid Prototypingu patří stereolitografie a selective laser sintering. Prototyp vzniká přímým využitím konstrukčních 3D dat, v prvním případě vytvrzováním epoxidové pryskyřice pomocí laserového paprsku, v druhém laserovým spékáním nejčastěji polyamidového nebo kovového prášku.