Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Kotoučové frézy pro produktivní drážkování

12. 12. 2001

Jeden z významných dodavatelů nástrojů pro třískové obrábění na český trh firma Korloy uvádí na trh nový typ fréz zvyšujících produktivitu drážkovacích nebo dělicích operací.

UPHC - vysokotlaké chlazení

12. 12. 2001
Prof. Jiří Marek

Při obrábění žáruvzdorných a žárupevných ocelí, materiálů na bázi kobaltu a niklu, ale i při obrábění nízkouhlíkových ocelí se setkáváme s problémem utvoření třísky a nárůstem teploty v místě řezu.

Přesné vyvrtávací nástroje na veletrhu EMO 2001

12. 12. 2001

Mezinárodní veletrh EMO je největší strojírenskou světovou výstavou a přináší celou řadu novinek v oboru třískového obrábění.

Správa nástrojů u obráběcích strojů

12. 12. 2001

Pořadač nástrojů je určen k ukládání nástrojů, zejména u číslicově řízených strojů. Toto řešení umožňuje omezit vliv lidského faktoru na průběh obrábění.

Hladicí geometrie řezných břitů

12. 12. 2001

Myšlenka jednoduché úpravy geometrie řezného břitu s výrazným vlivem na kvalitu obrobeného povrchu při zachovaných, případně ještě zvýšených řezných podmínkách.

Seřizování nástrojů pro CNC obráběcí stroje

12. 12. 2001

Podstatou této technologie je připravit opakovaně nástroj tak, aby následně vyrobený dílec vykazoval požadované parametry přesnosti po obrobení podle výkresu.