Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Podtlakové sušení navlhavých materiálů

06. 02. 2002

Podtlakové sušení granulátů zkracuje dobu sušení až 15x a spotřeba energie se snižuje téměř o 80%. K dalším výhodám patří zamezení degradace materiálu vlivem dlouhodobého tepelného zatížení v proudu vzduchu, nižší nároky na údržbu a provoz a nižší zástavbové rozměry.

Vstřikování plastů procesem MuCell

06. 02. 2002

Nižší hmotnost, vyšší tuhost, lepší tvarová a rozměrová stálost výrobků jsou jen některé z výhod, které přináší nová technologie pro vstřikování, vytlačování a vyfukování plastů nazvaná MuCell.

EuroMold 2001

06. 02. 2002

Veletrh Euromold každoročně nabízí přehlídku světových novinek z oboru výroby forem a nástrojů, konstrukce a vývoje aplikací. Informace o posledním ročníku veletrhu přináší ing. Michal Brummel - zástupce pořádající agentury DEMAT Exposition Managing

České vstřikovací stroje na plasty a gumy

06. 02. 2002

Vstřikovací stroje jsou v Rakovníku vyráběny přes 80 let. Mezi nejmodernější patří stroje IN-TEC řady E, vybavené elektronickým řídicím systémem s dálkovou diagnostikou a modulárně koncipovaným vybavením, umožňujícím optimalizovat technické parametry strojů pro výrobu konkrétních výlisků.

Pancéřování šneků a komor pro plastikářský průmysl

06. 02. 2002

Životnost šneků a plastifikačních komor, stejně jako celé řady dalších strojních součástí, lze prodloužit navařením tvrdokovových materiálů.

Trendy vývoje a prognózy plastů

06. 02. 2002

Fakta z poslední doby ukázala, že u zpracovatelů plastů rozhodují výrobci, kteří jsou schopni působit globálně, dodávat v nejkratším čase a ve stejné a vysoké jakosti na kterékoliv místo na světě. Vytváří se e-commerce sítě nezávislé na výrobci. Pro zpracovatele plastů platí, že na klíčových trzích je nutné jít za konečným uživatelem a zřizovat vlastní prodejní a servisní centra, a zpracující závody na regionální a místní úrovni.