Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Správa nástrojů u obráběcích strojů

12. 12. 2001

Pořadač nástrojů je určen k ukládání nástrojů, zejména u číslicově řízených strojů. Toto řešení umožňuje omezit vliv lidského faktoru na průběh obrábění.

Hladicí geometrie řezných břitů

12. 12. 2001

Myšlenka jednoduché úpravy geometrie řezného břitu s výrazným vlivem na kvalitu obrobeného povrchu při zachovaných, případně ještě zvýšených řezných podmínkách.

Systém pro volbu vyměnitelných břitových destiček

12. 12. 2001

Walter Color Select se nazývá nový, barevně kódovaný výběrový systém, se kterým najde uživatel rychle a bezpečně správnou vyměnitelnou břitovou destičku pro daný případ obrábění.

Seřizování nástrojů pro CNC obráběcí stroje

12. 12. 2001

Podstatou této technologie je připravit opakovaně nástroj tak, aby následně vyrobený dílec vykazoval požadované parametry přesnosti po obrobení podle výkresu.

Obráběcí stroje nabízené na EMO Hannover

12. 12. 2001

Na přehlídce obráběcí a tvářecí techniky EMO Hannover poutala pozornost návštěvníků i expozice největšího severoamerického výrobce obráběcích strojů.

Obsluha CNC strojů

12. 12. 2001

Jediným způsobem, jak snížit náklady na zajištění kvalifikovaného pracovníka, je zajistit pro něj intenzivní výuku.