Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Rekonstrukce, modernizace, nebo generální oprava?

16. 07. 2002

Ve vztahu ke strojním zařízením musí být termíny rekonstrukce, modernizace a generální oprava používány velmi uvážlivě, zejména s ohledem na požadavky a ustanovení NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 170/1997 Sb. Právní výklad uvedených termínů je nejen v ČR, ale i v EU značně komplikovaný a nejednotný, a navíc se neustále mění, takže tento stručný příspěvek zohledňuje stávající stav. Z právního hlediska je zvlášť důležité rozlišovat strojní zařízení, které je uváděno na trh nebo do provozu jako nové, a strojní zařízení, které je již v provozu.

Mezinárodní normalizace v oblasti protikorozní ochrany nátěry

16. 07. 2002

Hlavním výsledkem činnosti ISO je vypracování mezinárodních norem, jejichž základními principy jsou globální otevřenost a průhlednost, shoda a technická souvislost. Tyto principy jsou v ISO zabezpečovány rozvojem technických komisí (ISO/TC), zastupujících všechny zainteresované strany. Mezinárodní ISO normy se následně promítají do národních norem, ČSN nevyjímaje.

Řízení jakosti v souvislosti se vstupem do EU

16. 07. 2002

Mnoho firem, dokonce i certifikovaných, ztrácelo a bohužel ještě stále ztrácí své zákazníky. Důvodů je několik: jejich vedení kladlo totiž při výstavbě systému managementu jakosti důraz především na zvládnutí všech stránek administrativního řízení a na reálnou funkčnost a účinnost řízení už obvykle nestačila energie, peníze a ani vědomosti.

Základem je kultivovaný management řízení jakosti

16. 07. 2002

Vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie figuruje na předním místě v požadavcích evropské integrace. Cílem je umožnění volného pohybu zboží, osob, služeb, kapitálu a vzájemná harmonizace nejen v technické oblasti.

Využití ultrazvuku při svařování plastů

12. 06. 2002

Ultrazvuková svařovací technika se během posledních dvaceti let prosadila jako důležitá spojovací technologie. Široké spektrum použití našla zejména při konstrukci elektrických přístrojů, domácích spotřebičů, v automobilovém a textilním průmyslu, kde se vyskytují velké výrobní série. Pro úspěšné svařování je totiž nutno pro každý spoj na míru vyrobit příslušné nástroje a přípravky. To je prakticky jediná nevýhoda této technologie. Jejími největšími přednostmi jsou naopak vysoká rychlost (desetiny, maximálně jednotky sekund), čistota a kompaktnost (zařízení zabírá málo místa a nepotřebuje speciálně upravené pracovní místo, lze jej umístit kdekoliv ve výrobní hale), nenáročnost na připojení (běžné napájení 220 V a přívod tlakového vzduchu), prakticky žádná údržba a to, že nevyžaduje žádný spotřební materiál, jako pájky apod. Velkou předností je rovněž vysoká životnost nástrojů, zpravidla statisíce svarů.

Simulace procesů tepelného zpracování kovů

12. 06. 2002

Pro simulace procesů tepelného zpracování kovů slouží Sysweld, což je balík programů od ESI Group, který je určen pro plně prostorovou simulaci procesů, při nichž dochází v uvažovaném materiálu k fázovým transformacím nebo ke změnám chemického složení materiálů.