Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Pily s diamantovým drátem

12. 12. 2001

Nedávno získal diamantový drát mimořádnou publicitu v souvislosti s útěkem vězně z nejstřeženějšího vězení na Mírově po přeřezání mříží. Publicita tohoto řezného nástroje je zcela zasloužená; pily pro ruční i strojní řezání diamantovým drátem umožňují obdivuhodné výkony.

Výkonné vrtací nástroje - vysoká produktivita obrábění

12. 12. 2001

Využití všech předností monolitních vrtáků ze slinutých karbidů (SK) je podmíněno splněním požadavků na obráběcí stroje z hlediska přesnosti, výkonu, rozsahu otáček vřetene a posuvů, tuhosti a chladicího systému.

Plasty v těžkém strojírenství

07. 11. 2001

Použití plastů v těžkém strojírenství má ve srovnání s jinými strojírenskými odvětvími, orientovanými především do oblasti spotřebního zboží, své zvláštnosti. Jde většinou o aplikace podrobené velmi náročným provozním podmínkám - vysokému mechanickému namáhání včetně dynamického, vysokým teplotám, vlivu chemikálií, prašnému prostředí a často i povětrnostním vlivům.

Obrábění zasucha - ano, či ne?

07. 11. 2001

Úsilí o snižování výrobních nákladů ve strojírenských výrobních procesech vede k jejich postupnému zrychlování a zjednodušování. Týká se to samozřejmě i obrábění kovů jako jednoho z velice náročných a nákladných výrobních procesů.

Výkonné vrtací nástroje - vysoká produktivita obrábění

07. 11. 2001

Nejrozšířenějším vrtacím nástrojem je šroubovitý vrták s prakticky ustálenou geometrií řezné části. Vzhledem k tradičnímu materiálu vrtáků - rychlořezné oceli - se stále více prosazují výkonnější řezné materiály, především slinuté karbidy a řezná keramika.

Novinky brousicích nástrojů Norton

10. 10. 2001

Přední světový výrobce brusiv a první výrobce brousicích materiálů a nástrojů na bázi netkaných textilií non-wovens americká společnost Norton Company, člen skupiny Saint-Gobain, uvedla několik novinek a obnovila výrobu v mexickém závodě v Reynose, zničeném katastrofálním požárem v roce 1999.