Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

CNC řídicí systémy s integrovanou bezpečností

11. 04. 2001

K ochraně osob před pohybujícími se částmi obráběcích strojů musí být provedena příslušná technická opatření, která slouží především k tomu, aby při otevřených ochranných zařízeních zabránila nebezpečným pohybům stroje.

Pohonné jednotky s naháněnou maticí

11. 04. 2001

Permanentní snaha o zlepšení produktivity a kvality obrábění silně ovlivňuje stavbu obráběcích strojů. Maximálně dosažitelná zrychlení a rychlosti při současně dobré přesnosti polohování představují proto výzvu pro techniku lineárního pohonu.

Rychloběžné řemenové převody v obráběcích strojích

11. 04. 2001

Spojení hnacího motoru s poháněnou skupinou v obráběcích strojích je možno provést spojkou nebo převodem. Mezi převody zaujímají významné místo převody řemenové. Všimněme si proto současných nejmodernějších řemenů.

Zvyšování produktivity výroby

11. 04. 2001

Již se stalo železným pravidlem, že japonská firma Yamazaki Mazak přichází každým rokem na trh s novinkami, o kterých se dá bez nadsázky říci, že určují směr dalšího vývoje obráběcí techniky.

Mezinárodní strojírenský veletrh 2001

11. 04. 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.

High-tech obráběcí stroje

11. 04. 2001

Rakouská firma Emco Maier je u nás známá především výrobou malých strojů, hobby techniky a výukových systémů včetně malých CNC strojů řízených standardními PC. Během devadesátých let však došlo k podstatné restrukturalizaci výrobního programu a ke změně zaměření na produkci high-tech obráběcích strojů a systémů.