Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Technologie Sponge-Jet

06. 06. 2001

Sponge-Jet tryskání je nový způsob předúpravy a čištění povrchů od nečistot, starých nátěrů a koroze, při kterém se jako abrazivo používá polyuretanová pěna, v níž jsou zakomponovány vlastní částečky abraziva.

Boom v rozvoji průmyslových trysek

09. 05. 2001

Jestliže vaše stříkací práce zahrnují čištění a úpravu povrchu kovových částí či nanášení povrchu na ně, je možné, že vaše požadavky na trysku mohou být komplexní. Můžete potřebovat jeden typ trysky na nízkotlaké oplachování, další na vysokotlaké oplachování, jiný na přesné nanášení povrchu na díly a součástky a ještě další na chlazení nebo sušení součástek.

Obalové materiály s vypařovacími inhibitory koroze

09. 05. 2001

Při dlouhodobém skladování nebo při přepravě výrobků a zařízení do jiných klimatických oblastí (tropických, arktických, při zámořské dopravě) se používají různé obalové materiály. Přepravní balení chrání výrobek proti mechanickému poškození při manipulaci a podle svého uspořádání i částečně proti klimatickým vlivům.

Veletrh Finet 2001 zahajuje

09. 05. 2001

Ve dnech 29. až 31. května 2001 se ve Veletržním paláci v Praze uskuteční 1. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001. Pro prezentaci oboru je zajištěna účast téměř stovky vystavovatelů z ČR i ze zahraničí. Mezi nimi se představí odborní garanti veletrhu a jejich členové.

Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex

09. 05. 2001

V říjnu minulého roku byla vydána Směrnice pro korozní ochranu ocelových konstrukcí systémem Duplex. Je pravděpodobné, že se tato zatím ojedinělá směrnice stane normou.

Ochrana kovů proti korozi

09. 05. 2001

Ruku v ruce s technickým pokrokem jdou i korozní problémy. Technický pokrok vede k vývoji nových technologií a technologických prostředí, výkony strojů se zvyšují uplatněním vyšších provozních parametrů a nových, většinou agresivních médií. Vzhledem k tomu, že koroze kovů vážně postihuje různé oblasti průmyslového rozvoje a působí značné škody, věnují státní orgány v průmyslových zemích problémům spojeným s korozi a zejména s ochranou proti korozi značnou pozornost.