Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Budoucnost povrchové úpravy ocelových pásů

05. 09. 2001

Povrchové úpravy tenkých plechů pro elektrotechniku, stavebnictví a automobilový průmysl prováděné už v huti jsou strategií oceláren budoucnosti. Podle informace koncernu Thyssen Krupp Stahl AG (TKS) dosáhl v huti podíl povrchově upravené, za studena válcované oceli na finálním produktu již 75 % a v nejbližší době má dosáhnout více než 80 %.

Finet 2001

11. 07. 2001

Rozvoj žádného oboru si nelze představit bez sledování vývoje a vzájemné výměny informací. Příležitost seznámit se s novinkami v oboru povrchových úprav měly koncem května firmy pohybující se v této oblasti i odborná veřejnost. Konal se totiž 1. veletrh povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001.

Výroba forem pro krátké série

06. 06. 2001

Ve většině odvětví průmyslu se doposud používají formy vyráběné z nástrojových ocelí klasickým nebo elektroerozivním obráběním. Velikou nevýhodou při jejich výrobě je hlavně jejich vysoká cena a pracnost. Z tohoto důvodu je výhodné vyrábět formy levnějšími technologiemi na bázi skořepin, zhotovovaných některou z technologií povrchových úprav.

Nové typy povlaků umí zázraky

06. 06. 2001

Když začátkem devadesátých let představil würzburský ústav pro výzkum silikátů Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC) první anorganicko-organické hybridní polymery s označením Ormocer, vytvořené modifikovaným procesem sol-gel, netušili ani jejich vynálezci, že stojí na prahu materiálů se zázračnými vlastnostmi pro povrchové inženýrství.

Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex

06. 06. 2001

Do minulého čísla byl zařazen článek popisující směrnici pro korozní ochranu ocelových konstrukcí systémem Duplex. V tomto vydání vychází druhý díl, začínající dokončením postupů úpravy povrchu.

Povrchová úprava moderními materiály

06. 06. 2001

Kvalitní povrchová úprava moderními plasty nachází stále větší využití ve všech průmyslových odvětvích.