Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Mikronapájení a makropájení laserem

08. 10. 2003

Trvalá prosperita automobilového průmyslu, ale zároveň i rivalita mezi jeho jednotlivými výrobci přinášejí určitý hnací prvek do vývoje průmyslových technologií. Rostoucí podíl pozinkovaných plechů při výrobě automobilových karoserií a nutnost zachování korozní odolnosti a jakosti spojů vede stále více k nahrazování tradičních technologií svařování metodami pájení, zvláště pak pájení natvrdo. I tady se v poslední době začíná uplatňovat pájení laserem a jak se jeho vývoj urychluje, objevují se stále nové a nové oblasti jeho použití

Vybavení CNC obráběcích center dřevoobráběcími nástroji

08. 10. 2003

Při výběru CNC obráběcího centra na opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva je nutné správně nejen zvolit konstrukci centra (pracovního stolu v závislosti na rozměrech dílců, vybavení pracovní hlavy, stanovení výkonu obráběcího agregátu a vybavení potřebným softwarem), ale také vyřešit velmi důležitou otázku, kterou je výběr optimálního vybavení nástroji. Správná volba nástrojů určuje použitelnost centra při obrábění v daném typu výroby

Pětiosá centra pro obrábění dřeva a plastů

08. 10. 2003

Obráběcí centrum Mach FC 3800 CNC české firmy Sahos slouží k obrábění rozměrnějších dílů ze dřeva, překližky nebo plastů. Menší stroje řady Sprint nacházejí uplatnění v nábytkářském průmyslu a v modelárnách

Perspektivy výroby komponentů pro automobilový průmysl

08. 10. 2003

Současným trendem je rostoucí podíl dodavatelů komponentů na celkovém objemu produkce automobilového průmyslu

Kdo by nechtěl sedět na královské židli?

08. 10. 2003

Sednout si na takovou židli většinou znamená investovat. Jejímu výrobci se však investice do CAD/CAM softwaru AlphaCAM jistě vrátila. Podpora v nasazení výkonného softwaru a výpočetní techniky, která byla dříve výsadou velkých firem, je nyní využívána i menšími výrobci nebo živnostníky.

Povrchové úpravy v nábytkářství

08. 10. 2003

Povrchová úprava materiálů ovlivňuje z pohledu zákazníka nejen design výrobku, ale i jeho kvalitu a životnost. Při investici a výběru vhodné technologie pro povrchovou úpravu je proto nezbytné pečlivě zvážit, zda investicí a pořízením méně kvalitního zařízení na povrchovou úpravu nebude firma handicapována vůči konkurenčním výrobcům. Současně je ale vhodné konzultovat potřebu technologických operací, aby byl optimalizován logistický tok výroby a nebyla nakupována zařízení pro povrchovou úpravu se zbytečně proinvestovanými financemi.