Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Příběh dvou budov

16. 07. 2002

Hlavní výhodou soustavy tepelných čerpadel voda - vzduch napojených na dvoutrubkový rozvod vody je vyrovnávání tepelné bilance budovy mezi teplotními zónami, kde jsou velké tepelné zisky (osluněná strana budovy) a teplotními zónami s potřebou dodání tepla (strana budovy ve stínu).

CNC obráběcí centra pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl

16. 05. 2002

Firma HOLZ-HER provedla modernizaci svých CNC obráběcích center. Typová řada EASYmaster je určena pro tříosé obrábění, centra řad ECOmaster a UNImaster mohou být doplněna o řízení 4. osy.

Nová generace gravírovacích frézek

16. 05. 2002

Pražská firma COMAC, spol. s r. o., výrobce gravírovacích frézek Comagrav, uvedla v březnu 2002 na trh již třetí generaci strojů vlastní konstrukce. Inovace se týká oblíbené řady menších modelů a byla zaměřena především na zvýšení tuhosti celé konstrukce, čímž byl v podstatě odstraněn rozdíl oproti zahraničním, mnohem nákladnějším strojům.

CNC obráběcí centrum s originálně řešeným upínacím stolem

16. 05. 2002

Čtyřosé CNC obráběcí centrum Rover 24 je vybaveno pracovním stolem s vakuovým upínacím modulem ATS, který lze pootáčet kolem vlastní osy v intervalech po 15°.

Moderní zdrojové agregáty

12. 12. 2001

Systém agregátů firmy MTU Friedrichshafen nazvaný VIRTUS zahrnuje zdrojové agregáty stavěné modulárním systémem v širokém rozsahu výkonů, a to při použití pouhých dvou řad motorů.

Mikroturbíny snižují náklady na energii

12. 12. 2001

Capstone Turbine Corporation je vedoucí firmou v oboru vysoce spolehlivých mikroturbínových systémů s extrémně nízkými emisemi.