Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

CNC frézovací centra a CNC soustruhy na dřevo

10. 10. 2001

Jedním z tuzemských výrobců CNC strojů pro obrábění dřeva je společnost Sahos, v jejímž výrobním programu jsou CNC soustruhy a CNC frézovací centra pro nábytkářský průmysl a výrobu modelů.

Nové možnosti širokopásových brusek

10. 10. 2001

Na mezinárodním odborném veletrhu Drema v Poznani v květnu tohoto roku vzbudil pozornost dřevoobráběcí stroj BSH 650, který byl oceněn zlatou medailí.

Technologie pro dřevozpracující průmysl

10. 10. 2001

První NC stroje se v dřevozpracujícím průmyslu objevily před více než 20 lety, ovšem svědky silného pronikání CNC technologií i do tohoto odvětví jsme zejména v posledních 10 letech.

Nástroje na výrobu oken

10. 10. 2001

Pro výrobce dřevěných oken hrají podstatnou roli informace o vývoji v oblasti výroby dřevoobráběcích nástrojů a dá se říci, že jejich znalost má prakticky stejný význam jako znalosti o výrobě oken samotných.

České 3D gravírovací frézky

10. 10. 2001

Před třemi roky byly vyvinuty a zavedeny do výroby počítačem řízené 3D gravírovací frézky Comagrav, určené pro nejširší použití.

Schody z počítača

10. 10. 2001

Ako vo všetkých oblastiach remeselnej výroby, tak aj v oblasti výroby schodov zohráva technická príprava výroby pomocou počítača stále väčšiu úlohu.