Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Inverzní pohled na podporu V&V

28. 06. 2011

Občas se člověku stane, že se dostane někam, kde vůbec neměl být. Mně se to stalo nedávno na jakémsi semináři o podpoře vědy, výzkumu, inovací, transferu technologií, atd., což všechno jsou - díky aktivitám a činnostem interpretů, jinak subjektů daného procesu - poznenáhlu vyprazdňované pojmy. V tomto procesu hraji nevýznamnou roli, totiž objektu působení zmíněných činitelů a mám tedy jakési právo se do debaty provázející zmíněný jev také trochu vmísit.

Brněnské centrum excelence za pět miliard

28. 06. 2011

Středoevropský technologický institut CEITEC za 5,2 miliardy korun vyroste do tří let v Brně. Peníze na vybudování evropského centra vědecké excelence získaly společně brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z  Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Institut, který propojí výzkum v  přírodních vědách a technických oborech, bude využívat na 600 vědců a více než 1200 studentů, ale i české a zahraniční firmy. Pomůže také dosáhnout špičkové úrovně současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v celé ČR.

Program Spolupráce

12. 09. 2007
Roman Dvořák

Diskusí o programu podpory ze strukturálních fondů EU Spolupráce pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro podporu investic a podnikání CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Program ICT a strategické služby

20. 06. 2007

Informacemi o programu ICT a strategické služby pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Program POTENCIÁL

23. 05. 2007

Informacemi o programu Potenciál pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Program Inovace

25. 04. 2007

Diskusí o programu podpory ze strukturálních fondů EU Inovace pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj investic a podnikání CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.