Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti

13. 04. 2011

Oblast Ledče nad Sázavou je historicky spjata s technologiemi povrchových úprav. Existovala zde celá řada fabrik, na nichž se však bohužel podepsaly nešťastně provedené privatizace. Česká republika tímto skutkem pak ztratila svoji velkou konkurenční výhodu, kterou ji právě historické kořeny oboru povrchových úprav dávaly do vínku v celosvětovém srovnání.

Jaký byl Metall 2011

13. 04. 2011

Mnichovské veletrhy maj široký oborový záběr. Svoji popularitu a věhlas si mj. Získali i akcemi zaměřenými na koncového zákazníka, tzv. B2C- v některých případech podobným jarmarkům např. se zaměřením na zahradnictví, kulinářství či vybavení interiérů. Na veletrhy tohoto charakteru je bavorský trh jak stvořený, výstaviště navštěvují celé rodiny a každý si zde přijde na své.

Řízené kuličkování

13. 04. 2011

Vady materiálu často souvisí se zbytkovým napětím v tahu vyvolaným při výrobě. Následné náročné výrobní a/nebo neočekávané podmínky pak mohou případně způsobit předčasné vady materiálu.

Optimalizovaný nástroj s vyšší stabilitou

13. 04. 2011

Mikro technologie hrají významnou roli v oblasti dnešní výroby a vzhledem k současným trendům a vzrůstající poptávce pro miniaturních obrobcích zařadila společnost WNT do svého produktového programu Mastertool nově vyvinutý typ tvrdokovové mikrofrézy s optimalizovanou geometrií.

Dobré hospodaření i přes pokles výroby

13. 04. 2011

Společnost Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA) na konci března oznámila neauditované hospodářské výsledky za rok 2010. Tržby činily 44 miliard korun a zisk před zdaněním necelých 1,4 miliardy korun.

Výrobní procesy pro 21. století

13. 04. 2011

Premiérový ročník mezinárodní konference Výrobní procesy pro 21. století, který se v kongresovém sále brněnského hotelu Holiday Inn uskutečnil v třetí dubnový týden, zaznamenal jak ze strany přednášejících, tak i účastníků pozitivní ohlas. V rámci dvou konferenčních dnů byl program rozdělen na čtyři samostatné části, jenž jsou však navzájem provázány.