Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Technologie obrábění v zákaznických ukázkách

13. 04. 2011

Po tři dubnové dny se v prostorách firmy CNC Invest Group konaly tradiční Dny otevřených dveří. Tato firma, která v loňském roce oslavila 20 let své činnosti, je u technické veřejnosti především známa zastupováním japonského výrobce obráběcích strojů Okuma.

Průmyslové inženýrství v praxi

Již delší dobu se v MM Průmyslovém spektru systematicky věnujeme disciplíně průmyslové inženýrství. V naší retrospektivě jsme nyní dospěli do bodu, kdy začínáme představovat tuzemské a zahraniční subjekty - privátní či se státní účastí, které se tomuto oboru naplno věnují. Posledně jsme oslovili společnost API - Akademie produktivity a inovací, dnes jsme nabídli prostor Fraunhofer IPA Slovakia. Ke koncepci tohto seriálu nás především vedl neúprostný fakt postupného úpadu úrovně znalostí mladé generace a  jejich následné uplatnění v praktickém životě. Za stav této věci má bezesporu díl zodpovědnosti každý, kdo se na odborném vzdělávání jedince podílel. My jsme svůj úhled pohledu zaměřili na vysokoškolský stupeň - na současnou úroveň zde akreditovaných oborů strojních fakult. Zajímá nás, jak oslovují mladou generaci, co jim nabízejí a jak se zde za posledních cca 10 let změnil jejich přístup ke studentům.

Rychlé a objektivní stanovení kvality

16. 03. 2011

Při broušení diamantovými kotouči nebo kotouči z KNB, je nutné znát kvalitu činné části kotouče během doby jejich používání. Pak je zajištěno splnění požadavků kla-dených na proces broušení, na přesnost rozměrů a kvalitu broušené plochy.

Výroba součástí větrných elektráren

16. 03. 2011

Zákazníkům zabývajícím se výrobou větrných elektráren nabízí firma Sandvik Coromant komplexní řešení pro obrábění typických součástí.

Současný stav a perspektivy tváření za tepla

16. 03. 2011

Současný automobilový průmysl je stále nucen k vývoji a k permanentním změnám. V důsledku stálého zvyšování požadavků na komfort a vybavení automobilů, zvyšování bezpečnosti cestujících, stále rostoucí požadavky na crash, zvyšování životnosti, narostla hmotnost karoserií.

Jak nepřijít o prsty

16. 03. 2011

Problematika bezpečnosti na pracovištích je velmi frekventované téma a to jak v odborných periodikách, tak na stránkách vnitřních směrnic výrobních provozů. V reálné výrobě je však hodnota opravdové bezpečnosti z mnoha pohledů nejednotná a nedostatečná. Papír snese vše"."