Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Hledám GA pro lidi. Vy také, pane kolego?

13. 04. 2011

Ač jsem se před několika léty zařekl, že již nikdy nebudu pokoušet osud a psát grantovou přihlášku, pokorně přiznávám, že zodpovědnost vůči mým studentům mne vede k přehodnocení zmíněného stanoviska.

Všestranné měření

13. 04. 2011

Společnost Renishaw spouští unikátní všestranný měřicí systém. Patentovaný měřicí systém Equator snižuje náklady na nákup, údržbu a příslušenství, lze jej naprogramovat pro použití s různými díly a jsou-li nutné změny, lze jej během několika minut přeprogramovat.

Plazmově upravené práškové materiály

13. 04. 2011

Povrchové úpravy polyolefinů jsou převážně prováděny z důvodu zvýšení povrchové energie a s ní souvisejících vlastností, jako je např. smáčivost. Pro povrchové zpracování je v současnosti používáno široké spektrum různých metod.

Rychlé a ekologické odstranění povrchové koroze

13. 04. 2011

V praxi se poměrně často vyskytuje problém vzniku korozních změn kovů již při mezioperační manipulaci nebo skladování.

Povrchy ke zvýšení konkurenceschopnosti

13. 04. 2011

Oblast Ledče nad Sázavou je historicky spjata s technologiemi povrchových úprav. Existovala zde celá řada fabrik, na nichž se však bohužel podepsaly nešťastně provedené privatizace. Česká republika tímto skutkem pak ztratila svoji velkou konkurenční výhodu, kterou ji právě historické kořeny oboru povrchových úprav dávaly do vínku v celosvětovém srovnání.

Jaký byl Metall 2011

13. 04. 2011

Mnichovské veletrhy maj široký oborový záběr. Svoji popularitu a věhlas si mj. Získali i akcemi zaměřenými na koncového zákazníka, tzv. B2C- v některých případech podobným jarmarkům např. se zaměřením na zahradnictví, kulinářství či vybavení interiérů. Na veletrhy tohoto charakteru je bavorský trh jak stvořený, výstaviště navštěvují celé rodiny a každý si zde přijde na své.