Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Program POTENCIÁL

23. 05. 2007

Informacemi o programu Potenciál pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Program Inovace

25. 04. 2007

Diskusí o programu podpory ze strukturálních fondů EU Inovace pokračuje na stránkách MM Průmyslového spektra seriál, který připravujeme ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj investic a podnikání CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Programy Rozvoj a Informační a komunikační technologie v podnicích

14. 03. 2007

Diskusí o programech podpory ze strukturálních fondů EU Rozvoj a Informační a komunikační technologie v podnicích začíná na stránkách MM Průmyslového spektra nový seriál, který je připravován ve spolupráci s agenturou pro rozvoj investic a podnikání CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Šance pro české podnikatele : čerpání ze strukturálních fondů EU

07. 02. 2007

Na stránkách MM Průmyslového spektra vzniká nový seriál, který je připravován ve spolupráci s agenturou pro rozvoj investic a podnikání CzechInvest a Svazem strojírenské technologie.

Politici, máte příležitost!

07. 02. 2007

Jedenácté číslo loňského ročníku jsme uvedli zamyšlením dr. Černohorského o významu zvládnutí náročných špičkových technologií pro stát a v souvislosti s tím o úloze vědy a odborného školství pro růst průmyslové produkce a životní úrovně, v neposlední řadě ve spojitosti s pozicí Rady pro výzkum a vývoj. O tom, co se od té doby změnilo a jaké jsou naše šance, vypovídá následující volně navazující článek.

Jak obstojíme?

22. 11. 2006

Soudobý technický pokrok je v celém světě limitován nedostatkem inženýrů. To je důvod, proč se v průmyslových státech dostává do popředí zájem o odborné školství a kvalitu profesorů. Není diktován ušlechtilými snahami o zvýšení vzdělanosti lidstva, ale konkurenčním bojem o dobývání přeplněných globálních trhů.