Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Nové přístupy k vývoji umělých kloubních náhrad

20. 10. 2010

Kostra, jakožto základní nosný prvek lidského těla, se skládá z více než 200 kostí. Abychom se mohli pohybovat, jsou kosti propojeny pomocí kloubů. Především velké klouby dolních končetin – kyčelní a kolenní kloub – mají pro naši mobilitu zásadní význam.

Akademie tváření: Ohýbání

Ohýbání je technologický proces tváření, při kterém je materiál vzniklým napětím trvale deformován bez podstatné změny průřezu. Plastická deformace zasahuje do poměrně malého objemu tvářeného materiálu a tvoří ostrou nebo oblou hranu (popř. oblou plochu).

Než ji vezmete do ruky…

22. 06. 2010
Roman Dvořák

Výrobě psacích a kreslicích potřeb pro nejširší možné využití se v dačickém Centropenu věnují 70 let. Velká pozornost je přitom kladena na oblast vývoje nových výrobků. Výsledkem složitých technologických procesů je zcela nový pohled na užívání psacích a kreslicích potřeb. Zdravý způsob psaní – tato tři slova jsou jedním z hnacích motorů v práci vývojových pracovníků a designérů společnosti.

Státní podpora vědy a výzkumu

04. 02. 2009

Ve druhé polovině loňského roku jsme vám společně se Svazem strojírenské technologie začali představovat výrobky jeho členských firem, jejichž vznik byl dotován finančními prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu MPO. Letos v seriálu pokračujeme a přinášíme prezentaci produktů firem TOS a Kuličkové šrouby Kuřim.

Státní podpora vědy a výzkumu: stroje firem TOS Varnsdorf a TOS Kuřim – OS

19. 11. 2008

Společně se Svazem strojírenské technologie vám přinášíme seriál, jehož společným jmenovatelem je využití finančních prostředků na výzkum a vývoj z Ministerstva průmyslu a obchodu členskými podniky svazu SST. V tomto vydání vám představíme produkty firem TOS Varnsdorf a TOS Kuřim, jejichž vývoj byl těmito veřejnými prostředky dotován.

Elektrohydraulické zkušební stroje a systémy

08. 10. 2008

Elektrohydraulické zkušební stroje a systémy (dále EH stroje, EH systémy) sehrávají rozhodující roli jako zdroje řízeného mechanického kmitání zatěžující zkoumané výrobky v dynamických zkušebnách. Experimenty na těchto zkušebních zařízeních s metrologickým charakterem v koincidenci s teoretickými výpočty umožňují dynamicky namáhané výrobky efektivně dimenzovat užitím metody konečných prvků. Jejich rozsáhlejší využívání v současné době je dáno množícími se aplikacemi nových konstrukčních materiálů, zejména kompozitů.