Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Nové otěruvzdorné PVD povlaky

16. 05. 2002

Vývoj tvrdých a supertvrdých vstev TiAlSiN určených hlavně pro řezné aplikace probíhá ve firmě SHM již od roku 1993. Díky bouřlivému rozvoji v celé oblasti otěruvzdorných vrstev je nezbytné sledovat všechny vývojové trendy.

Výzkum obráběcích strojů v Německu

16. 05. 2002

Situace v oblasti výzkumu obráběcích strojů a obrábění u nás je všeobecně známá, stručně řečeno, neuspokojivá. Je dobré se podívat a případně inspirovat, jak to dělají jinde. Příkladem může sloužit situace v Německu.

Rotační tlačení plechu s povrchovou úpravou

11. 07. 2001

Celosvětový nedostatek a nárůst cen surovin a energií vyžadují vedle optimálního tvaru dílce též zavádění nových tvářecích postupů. Proto je nutné širší použití tvářecích postupů na rozšířený sortiment dílců při jejich menších sériích.

Nové obrobitelné slitiny hliníku bez olova

11. 07. 2001

Podle nové směrnice ES nebude možno v zemích Evropského společenství po 1. 7. 2003 používat v nových vozidlech olovnaté obrobitelné tvářené slitiny hliníku. Ve Výzkumném ústavu kovů v Panenských Břežanech byly ve spolupráci s firmou Alusuisse Děčín vyvinuty nové slitiny hliníku, ve kterých je olovo nahrazeno cínem v kombinaci s vizmutem.

Zkoušky průmyslových armatur

06. 06. 2001

Průmyslové armatury jsou podstatnými prvky různých průmyslových a potrubních zařízení. Na jejich jakosti, provedení, funkci a provozní spolehlivosti závisí ve značné míře bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost celého zařízení nebo jeho jednotlivých částí.

Mezinárodní strojírenský veletrh

06. 06. 2001

Největší průmyslový veletrh v zemích střední a východní Evropy - Mezinárodní strojírenský veletrh - čeká v prvním roce nového tisíciletí historická proměna. MSV se stane portálem pro prezentaci relativně samostatných oborových celků, zastupujících nejvýznamnější odvětví strojírenství a elektrotechniky.