Témata

Výzkum, vývoj a inovace

Oblast vědy, výzkumu, inovací a nových technologií má zásadní význam pro rozvoj ekonomiky. Dosažené výsledky musí jednoznačně posilovat konkurenceschopnost podnikatelského sektoru v tuzemsku i v zahraničí s přímým záměrem tvorby nových pracovních příležitostí.

Kapaliny pro obrábění

28. 06. 2011

Kapaliny používané při opracování kovových materiálů formou třískového obrábění odvádějí teplo z řezu, snižují třecí odpor, odplavují třísky a slouží ke zvýšení trvanlivosti nástrojů a ke zlepšení jakosti obráběného povrchu. Na trhu se objevují v mnoha druzích, jejich rozlišení a volba není snadná.

Robustní obráběcí centrum

28. 06. 2011

Na konci minulého roku společnost Strojírna TYC, s.r.o. předala svůj zatím největší stroj co do délky pojezdu v podélné ose X a celkové hmotnosti. V současné době již skončil zkušební provoz.

Kalení laserem urychluje výrobu součástí a nástrojů

28. 06. 2011

Použití laseru umožňuje kalení vybraných částí na obrobku a na nástrojích. Výhod-né je použití vysoce výkonných diodových laserů. Další obrábění je minimalizováno maximálně na dokončovací obrábění, nebo dokonce odpadá. Součásti jsou okamžitě vhodné pro další použití. Kalení laserem je ekologické, nepoužívají se žádné kalicí lázně, ani kalicí média.

Inverzní pohled na podporu V&V

28. 06. 2011

Občas se člověku stane, že se dostane někam, kde vůbec neměl být. Mně se to stalo nedávno na jakémsi semináři o podpoře vědy, výzkumu, inovací, transferu technologií, atd., což všechno jsou - díky aktivitám a činnostem interpretů, jinak subjektů daného procesu - poznenáhlu vyprazdňované pojmy. V tomto procesu hraji nevýznamnou roli, totiž objektu působení zmíněných činitelů a mám tedy jakési právo se do debaty provázející zmíněný jev také trochu vmísit.

Vysokopevnostní oceli

28. 06. 2011

Nízkolegovaná ultravysokopevnostní ocel Carpenter Temper Tough je první letošní novinkou americké firmy Carpenter Technology, proslulé vývojem speciálních ocelí, slitin na bázi niklu, kobaltu a titanu, a práškových materiálů pro široké užití od letectví po golfové hole.

Pracovní jednotky s online konfigurací

28. 06. 2011

Jednotky pneumatických válců s ovládacími ventily poskytují ideální řešení pro integrované, decentralizované pneumatické aplikace, jako je ovládání klapek v rozsáhlých technologiích. Tyto pracovní jednotky umožňují efektivní využití stlačeného vzduchu díky redukovaným délkám hadic a možnosti výběru různých typů ventilů.