Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

ARaP 2019

15. ročník konference ARaP 2019

Konference ARaP je již tradičním podzimním specializovaným setkáním odborné technické veřejnosti angažující se v oblastech, z jejichž názvů akronym vznikl – Automatizace, Robotika a Procesy.

Dlouholetým pořadatelem je Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, konkrétně Ústav přístrojové a řídicí techniky.

V letošním roce se jako spolupořadatel do příprav a organizace konference zapojil Ústav automatizace a řídicí techniky Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně, jehož pracovníci dlouhodobě s pořadateli z ČVUT spolupracují. Zmíněný ústav má ve svém odborném portfóliu dlouhodobě právě oblasti hlavního zaměření konference a podporuje tento typ setkání odborníků konkrétních oblastí a předávání informací a zkušeností i mimo impaktovaná, ryze vědecká fóra.

Konference bude probíhat

v Konferenčním sále Fakulty strojní v Dejvicích
ve dnech 19. a 20. listopadu 2019.

 

Více informací zde nebo na stránkách konference.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: