Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Bezpečnost strojů

Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP), odborná sekce ČSS, vás zve

v úterý, 5. září 2017 od 9.00 hod.

do budovy ČS VTS, Praha 1, Novotného lávka 200/5,
budova A – 3. patro, sál 319

na odobrný seminář

BEZPEČNOST STROJŮ.
 

Odborný garant: Česká asociace pro hydrauliku a pneumatiku (CAHP)  - OS ČSS

Organizační garant: Česká strojnická společnost

Příjem přihlášek a dokladů o úhradě vložného – nejpozději do 31.08. 2017 na sekretariát semináře e-mailem nebo poštou. Pokud nemůžete zaslat přihlášku a potvrzení o platbě do uvedeného termínu, informujte nás telefonicky, nebo emailem. Vložné lze uhradit hotově při prezenci.

Účastnický poplatek:  300 Kč (členové ČSS a studenti při předložení indexu nebo jiného studijního dokladu - zdarma).

Více informací : ČESKÁ  STROJNICKÁ  SPOLEČNOST, Novotného lávka 200/5,  110 00  Praha 1,
tel.: 221 082 203, mobil 728 747 242, e-mail: strojspol@csvts.cz, www.strojnicka-spolecnost.cz; www.cahp.cz

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: