Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Semináře, konference, firemní akce >> DIGITALIZACE – cesta ke zvyšování efektivnosti výrobních procesů

DIGITALIZACE – cesta ke zvyšování efektivnosti výrobních procesů

Srdečně Vás zvedeme na závěrečnou konferenci Strojírenského fóra, které se bude konat v synergii s konferencí ARaP dne 15. listopadu 2017 konat na půdě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze.

Termín konání 15. 11. 2017 9.00 - 17.00 hod.

Místo konání: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, ČVUT v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6-Dejvice

Cílem odborného setkání je v návaznosti na předchozích 12. ročníků konference ARaP a v synergii s renomovaným Strojírenským fórem zájemcům z řad výrobních firem (a nejen jim) představit a na konkrétních příkladech demonstrovat současný trend digitální transformace nejen výrobních procesů, ale také veškerých firemních i mimofiremních procesů s průmyslovou výrobou souvisejících. Úspěšně provedená digitalizace celého hodnotového řetězce, tedy od prvních návrhů nových produktů až po ukončení jejich životnosti se v současné době stává jednou z nutných podmínek zvýšení produktivity a tím i zachování konkurenceschopnosti. Budeme se věnovat aplikacím současných i budoucích řídicích a výrobních technologií uplatňovaných například v konceptu Průmysl 4.0, který bude demonstrován na konkrétních příkladech z praxe.


Dopolední část programu konference bude věnována vyzvaným přednáškám odborníků, kteří jsou kompetentní k dané problematice pohovořit v oblasti strategické a vývojové, odpolední blok pak bude věnován tandemovým přednáškám systémových integrátorů a uživatelů jimi navržených aplikací.

Věříme, že tato nová koncepce konference ARaP díky svému odbornému respektu ve spojení s renomovaným Strojírenským fórem nabídne účastníkům přidanou hodnotu v sofistikovanějším pohledu na moderní nástroje výrobního a předvýrobního procesu.

Se změnou, kterou se tradiční konference ARaP v letošním roce na své cestě setkává je i aktualizovaný výklad její zkratky, který reflektuje současné aktuální trendy a znamená: ARaP – Automatizace, Robotizace a Procesy. Tradiční orientace na technické a softwarové prostředky z oblasti pokročilé průmyslové automatizace, bez níž není myslitelné dosažení potřebného ekonomického efektu, zůstává součástí nové koncepce. Očekáváme, že bude zájem o prezentace postupů, kterými lze zefektivnit proces výběru řídicí a obslužné techniky a podpořit rozhodování při inovacích.

Více informací na webu akce www.strojirenskeforum.cz


MM Průmyslové spektrum je jedním z organizátorů této akce.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: