Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Semináře, konference, firemní akce >> Inovační firma 2018 Zlínského kraje

Inovační firma 2018 Zlínského kraje

Zvýšení prestiže a kreditu. To je hlavní benefit, který díky publicitě čeká na úspěšné soutěžící v projektu Inovační firma 2018 Zlínského kraje. Firmy, které během loňského roku významným způsobem inovovaly produkt, služby či proces a získaly tak náskok před konkurencí, se už nyní mohou do soutěže přihlásit.

Termín uzávěrky přihlášek je 28. září,

na 14. listopadu je pak plánováno slavnostní vyhlášení.

Soutěž je vyhlašována Zlínským krajem a pořádáním je tradičně pověřeno Technologické inovační centrum Zlín. Cílem soutěže je ocenit a zviditelnit nejlepší podnikatelské subjekty v oblasti inovací. Hledají se úspěšné, progresivní firmy z regionu, které díky inovacím získávají velkou konkurenční výhodu a daří se prosazovat i na zákaznicky náročných trzích. Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí podporující inovace a spolupráci. Soutěž Inovační firma Zlínského kraje roku 2018 hodnotí firmy a jejich realizované inovační aktivity za předchozí dva kalendářní roky, nikoliv teprve plánované či v počátečních fázích realizace.  Podmínkou je, aby inovace byla uvedena na trh od začátku roku 2016 do konce roku 2017. Účast v soutěži je bezplatná, nepodléhá žádnému registračnímu poplatku.

Přihláška do soutěže zahrnuje dva kroky. „Prvním je registrace prostřednictvím jednoduchého on-line formuláře na nových stránkách soutěže www.inovacnifirma.cz. Druhým krokem je pak kompletní vyplnění přihlášky, která je k dispozici ke stažení na oficiálním webu soutěže, a její doručení organizátorovi v řádném termínu,“ popisuje projektová manažerka Technologického inovačního centra Zlín Lenka Kostelníková.

Podané přihlášky posoudí tým odborníků, složený z osobností podnikatelské sféry, z oblasti vědy a výzkumu i akademických pracovníků. Budou sledovat především přidanou hodnotu inovací a přínos pro zvýšení konkurenceschopnosti. Udělení ocenění je tedy uznáním za kvalitní práci v oblasti inovačních aktivit. „Zvyšuje prestiž a kredit firmy, napomáhá k dobrému vnímání u zákazníků. Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže k marketingovým účelům a budou prezentovány v rámci aktivit vyhlašovatele a partnerů soutěže. Dalším benefitem získání ocenění je bezplatná publicita a zveřejnění PR článků v respektovaných médiích, která jsou partnery soutěže,“ doplňuje jednatelka Technologického inovačního centra Zlín Daniela Sobieská.

Více na adrese www.inovacnifirma.cz.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: