Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Konference BOZP

Na pořadu jednání již třetího ročníku konference s podtitulem Zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby – legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP, budou představena významná témata současné BOZP v České republice tak, jak je vnímají OZO v prevenci rizik i ostatní odborníci, kterých se profesně bezpečnost a ochrana zdraví při práci dotýkají. 

Letos se akce koná 21.11. 2017 v hotelu Grandior v centru Prahy.


Konferenci BOZP pořádá odborný portál BOZPprofi provozovaný nakladatelstvím Verlag Dashöfer spol. s r. o.

Konference navazuje na úspěšné ročníky z předchozích let. Odborným garantem akce je Robert Křepisnký z Rady vlády pro BOZP, který celou akci i moderuje.

V programu konference zazní jak aktuální témata, jako například přehled legislativních novinek a komentář k nim, nebo nová úprava pracovnělékařských služeb po poslední novele (nové znění zákona o specifických zdravotních službách je účinné od 1.11.2017) v podání spoluautorky novely MUDr. Anežky Sixtové z ministerstva zdravotnictví ČR.

Tématem příspěvku, který vyvolal největší diskusi na loňském ročníku, byla povinnost mít v návaznosti na poslední novelu zákona č. 309/2006 Sb. zpracovaný od koordinátora plán BOZP pro práce označované jako údržbářské Tehdy z konference vzešel i závěr adresovaný MPSV a jiným dotčeným orgánům, aby se nejednoznačností výkladu úpravy po novele zabývaly a vydaly závazné stanovisko. Autor přednášky Ing. Milan Kondziolka problematiku sledoval po celý rok a nyní účastníkům sdělí, co se v oblasti událo.Zajímavá bude jistě i přednáška JUDr. Martina Mikysky věnovaná odškodňování pracovních úrazů s konkrétní ukázkou příkladu výpočtu škody. Za pozornost dále stojí i téma alkoholu na pracovišti v podání zástupců v pracovním právu velmi renomované kanceláře RANDL PARTNERS.

K tématům s dlouhodobým významem, u kterých je třeba sledovat změny, k nimž meziročně dochází, je nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Dalším takovým tématem je kategorizace prací – letos bude přednáška více zaměřena na měření rizikových faktorů. Bez zajímavosti jistě nebude ani výklad problematiky osoby odpovědné za provoz VTZ v podání ředitele Inspekčního orgánu Mostecké montážní a.s. Martina Šturmy.Konference každým rokem přitáhne více zájemců z řad odborné veřejnosti. To se zpětně odráží i v doprovodném partnerském programu v podobě expozic významných firem působících v oboru. Letos je navíc akce propojena s o den dříve pořádanou konferencí Povinnosti v podnikové ekologii II a paralelně s ní se koná také Kulatý stůl věnovaný nové úpravě pracovnělékařských služeb. Bližší informace o všech akcích naleznete na www.kursy.cz. Aktuálně probíhají last minute akce, kdy je možné obsadit za zvýhodněných podmínek poslední volná místa. Těšíme se na setkání na jedné z nejvýznamnějších oborových akcí v ČR.

Více informací včetně přihlášky zde.
 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: