Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Semináře, konference, firemní akce >> Seminář: Pracovní kapaliny pro hydraulické systémy

Seminář: Pracovní kapaliny pro hydraulické systémy

Hydraulické systémy slouží k přenosu energie a signálů kapalinou. Dnešní výkonné hydraulické systémy kladou vysoké nároky na jednotlivé konstrukční prvky, a proto vyžadují moderní materiály, inovativní konstrukční řešení a těsné propojení mechanických a elektronických prvků.

 
Při navrhování, realizaci i uvádění hydrodynamických a hydrostatických systémů do provozu je potřeba velmi pečlivě zvažovat vlastnosti hydraulických kapalin. (Zdroj: Shutterstock)

Kapaliny, používané v hydrodynamických a hydrostatických systémech, jsou snad jejich nejdůležitější součástí. Vlastnosti takové kapaliny je potřeba velmi pečlivě zvažovat při navrhování, realizaci i uvádění do provozu. V posledních letech je charakteristický výrazný růst výkonnosti hydraulických systémů – to se odráží ve vyšších tlacích, vyšších teplotách a v menším objemu systému, což zvyšuje oběhové číslo a tedy i namáhání kapaliny. Souvislosti mezi funkčními požadavky hydraulického systému ve stroji a výběrem optimální hydraulické kapaliny je tedy nutno při její volbě pečlivě posuzovat. Veliká rozmanitost funkčních požadavků se projevuje ve veliké šíři sortimentu používaných kapalin. Právě rozmanitost použití, nejrůznější provozní prostředí, použité přísady, základové oleje a z toho plynoucí různé formulace potvrzují, že hydraulické oleje nejsou „pouhé oleje“, ale že jsou důležitou strojní součástí a v závislosti na odpovídající volbě hydraulické kapaliny a její formulaci lze dosáhnout velmi širokého rozpětí charakteristik a výkonnostních úrovní.

Skladba hydraulických kapalin

Hydraulické kapaliny dnes představují z hlediska spotřeby druhou největší skupinu mazacích olejů – hned za motorovými oleji. Přibližně 85 % jejich objemu představují oleje na ropném základě, asi 7 % trhu zaujímají „nehořlavé“ kapaliny, rychle biologicky rozložitelné kapaliny činí již 5 % a syntetické PAO kapaliny tvoří zbývající 3 %. V průměru jsou hydraulické kapaliny tvořeny z 95 – 98 % základovým olejem a 2 – 5 % přísadami. Přestože přísady v hydraulické kapalině tvoří jen malou část, mají klíčovou roli při dosažení mnoha jejích funkčních charakteristik.

Technická úroveň maziv

Velmi často se však na hydraulické kapaliny zapomíná jak při návrhu, tak během provozu stroje. Hydraulické kapaliny jsou dnes řazeny mezi standardní maziva, aniž bychom přemýšleli o jejich různých vlastnostech nebo výkonnostních úrovních. Takové kapaliny se dnes nakupují většinou podle ceny, případně podle specifikace ISO nebo DIN, v lepším případě podle specifikace výrobce hydraulického systému. Technická úroveň těchto maziv je přitom často ignorována a na výrobky se nahlíží jako na standardní zboží, případně jako na „komoditu“. Řešení náročných technických problémů v hydraulickém systému, např. kmitavé tření pístu ve válci, které může způsobovat hluk, vibrace a velké opotřebení, se obtížně řeší technologicky nebo konstrukčně místo toho, aby se tato problematika „jednoduše“ vyřešila použitím vhodné kapaliny s odpovídajícími výkonnostními vlastnostmi.


Řešení náročných technických problémů v hydraulickém systému, např. kmitavé tření pístu ve válci, lze „jednoduše“ vyřešit použitím vhodné kapaliny s odpovídajícími výkonnostními vlastnostmi. (Zdroj: Shutterstock)

Odborníci poradí

Jestliže se zabýváte vývojem, konstrukcí, výrobou nebo používáním hydraulických systémů a nemáte jistotu, že o hydraulických kapalinách víte to podstatné, co pro svoji práci potřebujete vědět, nabízíme vám příležitost dovědět se všechny důležité informace od odborníků a to ve velmi srozumitelné podobě.

Česká strojnická společnost totiž pořádá na toto téma seminář, který se jmenuje stejně, jako tento článek, tedy

Pracovní kapaliny pro hydraulické systémy

a koná se ve středu 2. 12. 2020 od 9:00 hodin v sídle České strojnické společnosti na adrese Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1. Podrobnosti i přihlášku najdete na našich webových stránkách www.strojnicka-spolecnost.cz, www.cahp.cz, www.tribotechnika.cz. Připravte si dotazy, na které potřebujete znát odpověď!

V případě, že bude v důsledku omezení souvisejících s pandemií Covid situace pro prezenční uspořádání semináře nepříznivá, uskuteční se uvedená akce formou plnohodnotného online webináře.

Ing. Petr Dobeš, CSc., odborný garant semináře
p.dobes@volny.cz

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: