Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Semináře, konference, firemní akce >> Setkání lídrů průmyslu a exportu

Setkání lídrů průmyslu a exportu

Další ročník největšího setkání ředitelů a členů představenstev předních průmyslových a exportních společností v ČR

SETKÁNÍ LÍDRŮ PRŮMYSLU A EXPORTU 2019

se koná dne 4. června 2019 od 10.00 hod.

Betlémská kapli, Betlémské nám. 255/4, 110 00 Staré Město


 

Účast na tomto Setkání potvrdili nejvyšší představitelé vlády ČR - premiér ČR Andrej Babiš, ministři ČR relevantní k projednávané problematice (pí Schillerová, p. Havlíček, p. Plaga, pí Maláčová a p. Petříček), vedení ČNB a další osobnosti českého průmyslu (viz pozvánku).

V publiku budou jako hosté výhradně ředitelé klíčových průmyslových a exportních společností z celé ČR (opět více než 500 společností), velvyslanci a obchodní radové více než šedesáti ambasád, osobnosti technických věd a zástupci výkonné moci. Přítomna rovněž budou všechna klíčová média, včetně České televize, která již tradičně zajišťuje přenos části této konference.

Program tohoto ročníku bude směřován na budoucí vývoj českého průmyslu a exportu, daňovou a investiční politiku vlády, a to především v oblastech inovací, výzkumu a vývoje. Představena bude nová vládní Inovační strategie, diskutovány budou nové podmínky pro daňovou uznatelnost nákladů na výzkum a vývoj a přístup české finanční správy. Bude podán návrh vlády k řešení problému nedostatku kvalifikovaných pracovních sil - plánovanými změnami v systému technického vzdělávání, které by měly být v blízké budoucnosti zavedeny do praxe, a změnami na poli politiky zaměstnanosti. Velká pozornost bude věnována rostoucím nákladům průmyslové výroby a možnostem, které se firmám aktuálně nabízí ke zmírnění negativního dopadu do ziskovosti. V neposlední řadě bude představen průběh konvergence české ekonomiky k eurozóně a nový přístup vlády k podnikatelský misím a ekonomické diplomacii.

Na závěr konference je naplánována delší diskuse a věříme, že bude bouřlivá a zapojí se do ní nejen hosté v panelu odborníků, ale především i Vy, hosté v publiku. Otázky na odborníky v panelu můžete posílat předem na email buresova@ceec.eu.

Pokud máte zájem o účast na Setkání lídrů průmyslu a exportu 2019 v Betlémské kapli 4. června  od 10.00, prosíme Vás o zaslání krátké odpovědi obratem na následující email: konference@ceec.eu (účast je pro ředitele a členy vedení průmyslových a exportních společností a dále pro zaměstnance státních institucí bezplatná, nutná je ale včasná registrace).

Bližší informace v pozvánce.


MM Průmyslové spektrum je mediálním partnerem této akce.


 

 

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: