Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Semináře, konference, firemní akce >> Společné finále soutěží 4x4 Land Rover ve školách a F1 ve školách

Společné finále soutěží 4x4 Land Rover ve školách a F1 ve školách

Srdečně vás zveme na společné finále soutěží 4x4 Land Rover ve školách a F1 ve školách, které proběhne v Národním technickém muzeu v termínu 23. – 24.6 2018.

Akci pořádá vyhlašovatel soutěže a majitel licencí pro obě soutěže pro ČR, společnost 3E Praha Enginneering.


Soutěž F1 ve školách

Jedná se o celosvětově vzdělávací soutěž určenou studentům středních škol ve věku 15 – 19 let. Jednotlivé týmy budou sestaveny z řad studentů. Mají za úkol vyrobit miniaturu modelu formule 1, testovat ji a následně s ní závodit v jednotlivých kolech.


Tento jedinečný projekt podporujeme budoucí inženýry, vědce, techniky a obchodní manažery. Hlavním cílem je naučit studenty pracovat s předními konstrukčními a technologickými softwary (CAD a CAM systémy), umožňující lepší orientaci v technických oborech (fyzika, aerodynamika). Ty mají stále větší význam především z toho důvodu, že cesta od počítačovému modelu k fyzickému produktu je dnes velmi aktuální. Dále se učí porozumět designu, aerodynamice, fyzice, grafice, marketingu, finanční strategii a práci v týmu.

Soutěž zvyšuje zájem studentů o technické obory, podporuje střední technické školství a pomáhá firmám v ČR, které se v současné době potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil v těchto oborech.

Soutěží se v národních kolech a následném celostátním finále, ze kterého postupuje pouze nejlepší tým na světový šampionát. Zde se mezi sebou utkají týmy z 33 zemí světa.


Soutěž Land Rover ve školách

Soutěž Land Rover 4x4 ve školách je organizována pod patronací společnosti Jaguar & Land Rover. Vize společnosti je propojit nadšení studentů základních škol se znalostmi studentů středních škol. Soutěžící mají možnost konzultovat svoji práci s inženýrem společnosti Jaguar & Land Rover, který se stává zároveň mentorem soutěže pro danou zemi.

Jednotlivé týmy mají za úkol sestavit dle daných specifikací radiově ovládané vozidlo s pohonem na čtyři kola. Vozidlo musí úspěšně projet mezi překážkami na terénní (off road) zkušební dráze, která je stejně náročná jako skutečná dráha a napodobuje terénní vlastnosti plnohodnotného vozidla s pohonem na všechna čtyři kola.

Tým:

  • je tvořen studenty ve věku 11 – 18 let
  • se musí skládat minimálně ze tří (3) a maximálně ze šesti (6) studentů
  • z každé školy je možné přihlásit libovolný počet týmů, ovšem za předpokladu, že každý tým bude mít svou vlastní identitu. Více informací naleznete v "Organizačních pravidlech soutěže“ (prolink na stránku „dokumenty ke stažení“
  • musí vytvořit konstrukční dokumentaci obsahující koncept závodního vozu, představení konstrukce vozu, evidenci testů. Maximálně 20 stránek formátu A3.
  • musí předložit také technickou specifikaci vozu, která musí být připravena před účastí v krajském kole/národním finále. Technická specifikace musí být podána v den závodu při registraci.
  • součástí přípravy je ústní prezentace (obhajoba práce), příprava prezentačního boxu (konstrukci zajišťuje pořadatel soutěže, rozměry jsou zasílány soutěžícím před závody), marketingová identita týmu – logo, oblečení, barvy
  • týmové oblečení smějí nosit pouze členové oficiálního soutěžního týmu.
  • během soutěže může tým reprezentovat pouze šest oficiálních členů, a to při registraci, sestavování prezentačního boxu, ústní prezentaci, hodnocení portfolia, hodnocení zpracování, technické kontroly, kontrola rizikových bodů, závodění, prezentacích na pódiu a jakékoliv přímé komunikaci s předsedou poroty nebo s organizátorem soutěže.
  • tým může sestavit i jakákoliv mimoškolní organizace, jako např. studenti vzdělávaní doma, skauti apod.

Více informací naleznete na stránkách obou soutěží:

www.4x4veskolach.cz

www.f1veskolach.cz

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: